PMS

Wakacje i wycieczki

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Polska Macierz Szkolna zaprasza uczniów Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej oraz młodzież z całej Białorusi uczącej się języka polskiego, do udziału w wakacyjnych kursach języka polskiego, które odbywają się zarówno na Białorusi, jak i w Polsce.

Realizujemy wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z historią i kulturą polską, martyrologią narodu polskiego na Białorusi, w Rosji i Polsce. Przyjaźnimy się ze szkołami w Polsce i uczestniczymy w wymianach międzyszkolnych w ramach programów patronackich.

Zapoznajemy przyszłych absolwentów z warunkami kształcenia na wyższych uczelniach w Polsce i organizujemy ich zwiedzanie, jak również zwiedzanie muzeów, teatrów, wystaw i galerii oraz innych ciekawych miejsc i wydarzeń.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"