PMS

Tradycje

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Tradycje polskie

Nasze polskie tradycje to piękno, które chronimy, do których tęsknimy, które kochamy i do których wracamy jak do domu. Żyjąc we współczesnym świecie, zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest szybka ekspansja kultury innych krajów w życie rodziny oraz życie całej społeczności. Dlatego naszym ważnym zadaniem jest zachowanie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie następnym pokoleniom bogactwa i piękna polskich tradycji.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"