PMS

Struktura

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Wyższą władzą PMS jest Zjazd członków. Pomiędzy zjazdami władzę sprawuje Rada programowa, która zbiera się nie rzadziej niż dwa razy na rok i Zarząd główny, który zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Na pracowników biura są zatrudniani tylko członkowie ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"