PMS

Nauczycielom

about-nauczycielom
Nauczycielom

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Szanowni Koledzy!

Serdecznie witamy na stronie metodycznej dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi.

Zapraszamy do korzystania z aktualnych programów nauczania języka polskiego w szkołach i przedszkolach, programów nauczania w szkołach społecznych, programów rocznych kursów języka polskiego dla młodzieży i osób dorosłych. Dzięki stronie zapoznamy Państwa z nowościami rynku wydawniczego, zaprezentujemy nowe podręczniki i pomoce metodyczne oraz poinformujemy o możliwości udziału w szkoleniach i warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka polskiego tak na Białorusi jak i w Polsce.

Pamiętając o tym, że jakość nauczania ma pierwszorzędne znaczenie dla sukcesu w nauce języka polskiego, pragniemy zamieszczać nowoczesne materiały metodyczne i dydaktyczne, scenariusze lekcji języka polskiego oparte na wykorzystywaniu nowoczesnych metodyk i technologii nauczania języka polskiego, wykorzystywania ekspresji twórczej i artystycznej dzieci, elementów pedagogiki zabawy, aktywizujących metod nauczania języka polskiego, zabaw integracyjnych.

Jednocześnie pragniemy zaprezentować ciekawe pomysły z Waszej pracy dydaktycznej. Pragniemy zaprosić Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem zawodowym, do współtworzenia i współredagowania strony.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca da plony w postaci atrakcyjnych lekcji języka polskiego, wspaniałych szkolnych akademii i uroczystości, spotkań integracyjnych, wieczorów literackich, konkursów oraz zaowocuje wzrostem ilości polskich dzieci uczących się języka ojczystego.

Wybierz podręczniki i pomoce metodyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej zamówić podręczniki do nauki języka polskiego można za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą(ORPEG). Wnioski składa się dwa razy do roku za pośrednictwem polskich organizacji społecznych lub innych instytucji, prowadzących naukę języka polskiego: szkół, przedszkoli, centrów pracy pozaszkolnej, szkółek parafialnych lub szkól społecznych.

Każdy wniosek musi uzyskać akceptację Konsulatu Generalnego RP, któremu geograficzne podlega teren, na którym znajduje się ubiegająca o podręczniki placówka oświatowa.

Kolejny termin składania wniosków na podręczniki i pomoce metodyczne upływa z dniem 30 marca 2015r.

Podręczniki do nauki języka polskiego w klasach początkowych szkół polonijnych.

  1. Małgorzata Pawlusiewicz. Kubuś idzie do szkoły. Podręcznik do klas zerowych szkół polonijnych. Część I i część II.
  2. Małgorzata Pawlusiewicz. Elementarz dla dzieci polonijnych.
  3. Małgorzata Pawlusiewicz. Ćwiczenia elementarzowe. Uczę się pisać.
  4. Małgorzata Pawłusiewicz. Ćwiczenia w mówieniu.
  5. Małgorzata Pawlusiewicz. Asy z drugiej klasy. Czytanka .kl.2.
  6. Małgorzata Pawlusiewicz. Z uśmiechem i słońcem. Czytanka, kl.3
  7. Małgorzata Pawlukiewicz. Spacerkiem po ścieżkach gramatyki i ortografii. Ćwiczenia , kl.3.

Zapoznać się z treścią podręczników autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz można na stronie internetowej: Strona Podreczników Malgorzaty Pawlusiewicz (www.podreczniki.net)

Podręczniki do nauczania języka polskiego jako ojczystego.

Wydawnictwo "Narodnaja aświeta"

l.p.

klasa

Autorzy, tytuł

Rok wydania

nakład

1

3

A.    Michałowska. Język polski

1992

2000

2

3

H.Kaleda, H. Zacharkiewicz. Nasz Świat

1992

2000

3

4

A.    Michałowska.Jezyk polski

1992

2000

4

4

H.Zacharkiewicz. Nasz świat

1992

2000 .

5

5

H.    Szapiro. Język polski

1992

2000

6

5

b.     Mackiewicz. Rośniemy razem

1992

2000

7

5

A.    Skakowska. Jezyk polski

1993

14500

8

6

H.    Zacharkiewicz.Język polski

1993

14600

9

6

A.    Zacharewicz. W krainie wiedzy

1993

14500

10

7

H.    Zacharkiewicz.Nasza wiedza

1993

16500

11

7-8

I.       Kaszkarowa, H. Zacharkiewicz. Język polski. Wyd.1

1993

16500

12

7-8

I.       Kaszkarowa, H. Zacharkiewicz.

J.       Język polski. Wyd.2

2000

2700

13

8

A.    Gulbinowicz, A. Zacharewicz.

B.     Ojczyste słowo.

1994

5800

14

9-10

H.    Zacharkiewicz. Język polski.

1994

8100

15

9

I.       Skórko, A. Zacharewicz.

J.        Nasze dziedzictwo

1994

6500

16

10-11

Historia literatury polskiej, cz.I

2000

2000

17

10-11

Historia literatury polskiej. Cz. II

2000

1900

18.

3

W. Maciuszenko. Język polski

2001

2000

19

1

W. Maciuszenko. Język polski

2000

2000

20

2

W. Maciuszenko. Język polski

2000

2000

21

4

W. Maciuszenko. Język polski

2002

1800

22

5

W. Maciuszenko. Język polski

2003

1800

23

1

A.    Kłyszka. Elementarz

  

24

1

A.    Klyszka. Zeszyty ćwiczeń w pisaniu

  

Pomocne linki

Profesor.pl

Profesor.pl to popularny serwis edukacyjny adresowany do nauczycieli i uczniów. Naszym atutem jest imponująca baza materiałów edukacyjnych tworzonych przez czynnych pedagogów i dla pedagogów - w tej chwili znajdziecie ponad 20 000 artykułów (liczba ta stale się zwiększa).

www.profesor.pl

SuperKid

SuperKid został stworzony przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z naszych zasobów korzystają jednak chętnie także nauczyciele i wychowawcy przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele szkół specjalnych. Bo jest to serwis dla tych, którzy chcą dbać o wszechstronny rozwój swoich dzieci lub małych podopiecznych.

www.superkid.pl

Serwis "dyktanda.pl"

Serwis "dyktanda.pl"! W pełni funkcjonalny serwis z dyktandami. Dzięki niemu możesz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie ortografii. Możesz również, dzięki dostępnym funkcjonalnościom serwisu, mierzyć swoje postępy w zakresie usprawniania Twojej ortografii.

www.dyktanda.pl

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski. 

www.wlaczpolske.pl

frazpol. www.sjpik.us.edu.pl

grampol. www.sjpik.us.edu.pl
materiały dydaktyczne. www.sjpik.us. edu.pl
wymowa polska. www.wymowapolska.pl
pomoce dydaktyczne www. bristol.us.edu.pl

Testy

www.sjpik.uni.wroc.pl
www.prostoprzecinki.pl/test
www.wsip.pl/sprawdzian- szostoklasisty

Scenariusze uroczystości

Najpiękniejsze święto w roku

JaselkaNie ma domu, w którym w wigilijny wieczór nie zapalono by lampek na choince, czy nie przygotowywano smakowitych potraw. Nawet ci, którzy w pogoni za sławą i pieniędzmi i zapomnieli o Bogu, tego dnia wezmą do ręki biały opłatek. Podzielą się nim z mężem, żoną, dziećmi, i ze łzą w oku, śpiewając którąś z przepięknych kolęd, wspomną wigilijny wieczór z lat dzieciństwa. Później może dołączą do tłumu wiernych, którzy o północy na Pasterce całą piersią zaintonują kolędę „Bóg się rodzi”. I tak dla jednych jest to głębokie przeżycie tajemnicy Bożego wcielenia, a dla innych tylko i wyłącznie pielęgnowanie rodzinnych zwyczajów.

Więcej

Jest taki dzień

Boże NarodzenieBoże Narodzenie to bodaj najpiękniejsze święto w roku liturgicznym. Nie ma domu, w którym w wigilijny wieczór nie zapalono by lampek na choince, czy nie przygotowywano smakowitych potraw. Nawet ci, którzy w pogoni za sławą i pieniędzmi i zapomnieli o Bogu, tego dnia wezmą do ręki biały opłatek. Podzielą się nim z mężem, żoną, dziećmi, i ze łzą w oku, śpiewając którąś z przepięknych kolęd, wspomną wigilijny wieczór z lat dzieciństwa. Później może dołączą do tłumu wiernych, którzy o północy na Pasterce całą piersią zaintonują kolędę „Bóg się rodzi”. I tak dla jednych jest to głębokie przeżycie tajemnicy Bożego wcielenia, a dla innych tylko i wyłącznie pielęgnowanie rodzinnych zwyczajów

Więcej

Programy nauczania

Do uwagi nauczycieli przedszkoli!

Zamieszczony niżej program do nauki języka polskiego w przedszkolach jest kopią programu do nauki języków obcych w przedszkolach (приложение 2 в Учебной программе дошкольного образования, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27.11.2012) i zaadaptowany do nauki języka polskiego.

Pobierz program

Program nauczania „Literatura Polska” dla szkół średnich na Białorusi.

Program przeznaczony jest dla I-XI klas z nauczaniem języka mniejszości narodowej (I-II klasy - 34 godziny, III-XI klasy - 35 godzin w roku) I dla I-XI klas z nauczaniem w języku mniejszości narodowej (I-II klasy - 68 godzin, III-VI klasy - 70 godzin, VII-XI klasy - 35 godzin w roku).

Pobierz program

Program nauczania języka polskiego w klasach 1-11

Program nauczania języka polskiego w klasach 1-11 jest obowiązkowym do realizacji programem nauczania w szkołach z polskim językiem wykładowym oraz w klasach z nauką języka polskiego jako przedmiotu.

Jako program autorski ma charakter otwarty, co pozwala zaadaptować do potrzeb edukacyjnych poszczególnych klas. Nauczyciele, szczególnie uczący w klasach z nauką języka polskiego jako przedmiotu, maja możliwość samodzielnego planowania poszczególnych tematów. Zawarty w programie kanon lektur reprezentuje najwybitniejsze dzieła polskich literatów z poszczególnych epok literackich.

Program pozwala nauczycielowi języka polskiego być doradcą, koordynatorem procesu nauczania i opiekunem ucznia, stwarza możliwości do wykorzystania współczesnych technologii edukacyjnych.

Pobierz program

Program zajęć fakultatywnych w szkołach państwowych od 1do 11klasy

Poniższy program został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś i jest przeznaczony dla dzieci, uczących się języka polskiego w ramach zajęć fakultatywnych w szkołach państwowych od 1do 11klasy.

Program jest poprzedzony wstępem, w którym autorzy przedstawiają główne cele nauczania języka polskiego oraz koncepcję programu.

Zaletą programu jest dostosowanie rozwiązań dydaktycznych do pracy z uczniami w różnym wieku oraz kształcenie sprawności językowej uczniów, treści programowe każdej klasy są podstawą sukcesu na następnym etapie kształcenia.

Nauczyciel ma do dyspozycji różnorodne materiały oraz propozycje, umożliwiające wybór i dostosowanie lektur i podręczników do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia.

Realizacja programu pozwoli na zapoznanie uczniów z kultura i tradycjami polskimi oraz opanowanie umiejętności poprawnego czytania, pisania i mówienia po polsku.

Pobierz program

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"