PMS

Nasza misja

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Działalność PMS koncentruje się na następnych kierunkach:

praca popularyzująca nauczanie języka polskiego w środowiskach polskich

zakładanie nowych ogniw nauczania języka polskiego

wszechstronna pomoc nauczycielom języka polskiego

organizacja form społecznych nauki języka polskiego

praca organizacyjna

działalność kulturalna PMS na rzecz środowiska polskiego

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"