PMS

Nasz znak

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Statut Polskiej Macierzy Szkolnej był wzorowany na statucie Towarzystwa Polska Macierz Szkolna z 1933 roku. Sukcesem także było to, że założycielom udało się zarejestrować organizację pod polską nazwą. Dało to również możliwość zatwierdzenia dwu emblematów: dużego i małego, oraz sztandaru z polskimi napisami.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"