PMS

Konkursy

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Festiwal Twórczości Przedszkolaków

Zjednoczenie Społeczne” Polska Macierz Szkolna” od 2000 roku organizuje przegląd dorobku artystycznego najmłodszych przedstawicieli Polaków Grodzieńszczyzny w ramach Festiwalu Twórczości Przedszkolaków. Na program artystyczny Festiwalu składają się piosenki polskie, małe inscenizacje teatralne, polskie tańce ludowe.

Celem festiwali jest promocja nauczania języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym, przekazanie im polskich tradycji i kultury, wychowanie u dzieci zamiłowania i szacunku do języka ojczystego.

 Festiwal polskiej piosenki 

Festiwal polskiej piosenki jest organizowany od 2011 roku. Organizatorem jest Polska Macierz Szkolna.

Za zgodą Rodziny naszego znakomitego Rodaka odo dwóch lat Festiwal nosi imię Czesława Niemena. Zobowiązuje to nas, jako organizatorów, do dalszego rozwoju Festiwalu i popularyzacji nie tylko twórczej spuścizny Czesława Niemena, polskich pieśni estradowych, biesiadnych, ludowych ale i do promocji polskiej kultury w najszerszym znaczeniu tego słowa.

 Konkurs Historyczny „Dzieje Polski” 

Co roku pod koniec kwietnia lub na początku maja do Grodna przybywają młodzi wielbiciele historii na Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”, który organizuje Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”, pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Głównymi nagrodami są indeksy studenckie siedleckiej Uczelni.

Celem tego konkursu jest poszerzanie wiedzy z historii Polski i własnego regionu oraz polskich tradycji i obyczajów wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"