PMS

Członkostwo

Dowiedź się więcej o PMS
Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”
Polska Macierz Szkolna

...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...

Członkiem ZS „Polska Macierz Szkolna” (ZS „PMS”) mogą być osoby starsze 18 lat, które składając deklarację przynależności do ZS „PMS” potwierdzają że przyznają statut ZS „PMS” i będą go wypełniać i płacą członkowskie. 

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości PMS

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"