PMS

PIERWSZY ETAP XXVII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA BIAŁORUSI

Najbardziej ambitny konkurs polonistyczny startował w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. W dniach 2-3 luty 2019 roku 31 znawców i miłośników języka polskiego potwierdzali swoją znajomość polszczyzny i historii literatury polskiej.

Przywitać uczestników eliminacji regionalnych przybyli dostojni goście: Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z Małżonką, Konsul Andrzej Raczkowski, Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz. Wszyscy życzyli młodzieży dobrego startu w olimpiadzie i pokonania zawiłości polskiej gramatyki i składni.

Rozumienie tekstu, sprawdzian z gramatyki i napisanie rozprawki- to były zadania pierwszego dnia olimpiady. Tematy rozprawek dały możliwość uczestnikom olimpiady wykazać swoje poglądy na temat młodości w literaturze, przedstawić obrazy wsi w różnych epokach literackich, opisać doświadczenia wojny, odwołując się do znanych utworów literackich lub dokonać analizy i interpretacji wiersza Juliana Tuwima „Nauka”.

Natomiast w drugim dniu olimpiady uczestnicy omawiali utwory literackie, przedstawiając swoją wizję twórczości Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i innych wybranych twórców literatury polskiej.

Jury olimpiady w składzie:

Przewodnicząca – prof. Anna Kieżuń

członkowie – prof. Anna Janicka

dr Barbara Olech

mgr Anna Kietlińska

pilnie sprawdziło prace uczestników, przeanalizowało wypowiedzi ustne i do eliminacji krajowych, które odbędą się w dniach 9-10 marca 2019, wytypowało następujące osoby:

 1. Bieżencew Michał
 2. Borys Daniel
 3. Dancewicz Artur
 4. Gordziej Marta
 5. Iwaszkiewicz Ilona
 6. Kłuniejko Polina
 7. Ruchawiec Tatiana
 8. Lewicka Natalia
 9. Masalska Alina
 10. Osokin Timur
 11. Romańczuk Olga
 12. Saroka Edyta
 13. Siergiejewa Olga
 14. Skorb Wiktoria
 15. Szamigułow Denis
 16. Zielińska Julia
 17. Żurawlowa Weronika
 18. Żygulicz Weronika

Wśród tej osiemnastki najlepiej wypadli:

I miejsce – Edyta Soroka

II miejsce – Weronika Żurawlowa

III miejsce – Alina Masalska

IV miejsce – Ilona Iwaszkiewicz

V miejsce – Olga Romańczuk

Serdeczne dziękujemy nauczycielom języka polskiego za przygotowanie młodzieży do olimpiady, Konsulatowi RP w Grodnie za ufundowanie nagród dla zwycięzców eliminacji regionalnych oraz pomoc w organizacji olimpiady.

Teresa Kryszyń

Emocje. Dzień pierwszy

OJiLP_Grodno_d1_9799

OJiLP_Grodno_d1_9800

OJiLP_Grodno_d1_9802

OJiLP_Grodno_d1_9805

OJiLP_Grodno_d1_9807

OJiLP_Grodno_d1_9808

OJiLP_Grodno_d1_9810

OJiLP_Grodno_d1_9811

OJiLP_Grodno_d1_9813

OJiLP_Grodno_d1_9815

OJiLP_Grodno_d1_9816

OJiLP_Grodno_d1_9820

OJiLP_Grodno_d1_9825

OJiLP_Grodno_d1_9828

OJiLP_Grodno_d1_9830

OJiLP_Grodno_d1_9833

OJiLP_Grodno_d1_9838

OJiLP_Grodno_d1_9840

OJiLP_Grodno_d1_9844

OJiLP_Grodno_d1_9849

OJiLP_Grodno_d1_9851

 

Emocje.  Dzień drugi.

OJiLP_Grodno_d2_9854

OJiLP_Grodno_d2_9856

OJiLP_Grodno_d2_9857

OJiLP_Grodno_d2_9868

OJiLP_Grodno_d2_9874

OJiLP_Grodno_d2_9877

OJiLP_Grodno_d2_9879

OJiLP_Grodno_d2_9884

OJiLP_Grodno_d2_9888

OJiLP_Grodno_d2_9890

OJiLP_Grodno_d2_9893

OJiLP_Grodno_d2_9903

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"