PMS

PIERWSZY ETAP XXVI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA BIAŁORUSI

W dniach 17-18 lutego 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się pierwszy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do udziału w pierwszym etapie zgłosiło się 41 osób z Grodna, Mińska, Witebska, Mohylewa, Wołkowyska. Uczniowie 9-11 klas, pobierający naukę języka polskiego w różnych placówkach oświatowych, rywalizowali ze sobą w znajomości literatury i poezji polskiej, umiejętności interpretacji wierszy, pisaniu rozprawek oraz zawiłościach gramatyki polskiej.

Po raz pierwszy przyjechała drużyna z Witebska, która udowodniła, że pierwszy występ może być jak najbardziej udany, ponieważ dwaj jej uczestnicy zakwalifikowali się do elimanacji krajowych!

Tradycyjnie w sobotę odbyła się część pisemna OLJP, natomiast w niedzielę- część ustna. Po sprawdzeniu części pisemnej i ustnej jurorzy – prof. Anna Kieżuń, prof. Anna Janicka, dr Barbara Olech – zdecydowali, że do eliminacji krajowych zakwalifikowało się 24 osoby. Najwięcej punktów uzyskali: Edyta Soroka, Arseni Radkiewicz, Ewelina Bondarenko, Grażyna Surmacz i Jana Markielewicz.

Nagrody i dyplomy zwycięzcy i uczestnicy otrzymali z rąk naszych dostojnych gości, konsuli RP w Grodnie Izabeli Rybak i Andrzeja Raczkowskiego, którym serdecznie dziękujemy za przybycie do nas, a Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie – za ufundowanie nagród i upominków uczestnikom olimpiady.

Ogólnokrajowe eliminacje XXVI OLJP odbędą się w dniach 3-4 marca w Grodnie, których wyniki zadecydują, kto wejdzie w skład drużyny Białorusi i będzie uczestniczyć w Międzynarodowej Olimpiadzie Polonistycznej w Polsce, udowadniając całemu światu, że młodzież polska na Białorusi język polski szanuje i pilnie się go uczy.

Teresa Kryszyń

OJiLP-1_4394

OJiLP-1_4397

OJiLP-1_4400

OJiLP-1_4401

OJiLP-1_4406

OJiLP-1_4409

OJiLP-1_4419

OJiLP-1_4422

OJiLP-1_4434

OJiLP-1_4437

OJiLP-1_4441

OJiLP-1_4442

OJiLP-1_4443

OJiLP-1_4446

OJiLP-1_4450

OJiLP-1_4453

OJiLP-1_4457

OJiLP-1_4462

OJiLP-1_4463

OJiLP-1_4467

OJiLP-1_4481

OJiLP-1_4482

OJiLP-1_4487

OJiLP-1_4491

OJiLP-1_4494

OJiLP-1_4495

OJiLP-1_4497

OJiLP-1_4500

OJiLP-1_4502

OJiLP-1_4505

OJiLP-1_4524

OJiLP-1_4527

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"