PMS

PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE NR 9 W BRZEŚCIU

11 października w Szkole Średniej №9 w Brześciu 17-ro dzieci klasy 1 z polskim językiem nauczania zostały przyjęte w szeregi braci uczniowskiej. Na uroczystość zostali zaproszeni Konsul Generalny RP w Brześciu P. Piotr Kazakiewicz, Konsul RP w Brześciu Jerzy Grymanowski, Prezes MSZ oddziału Brzeskiego P. Maria Sulima, dyrektor szkoły Raisa Bogatko oraz zastępca dyrektora Anna Godujko.

Maria Drazkiewicz

Brest_-pasowanie_20181011_114347

Brest_-pasowanie_2

Brest_-pasowanie_3

Brest_-pasowanie_4

Brest_-pasowanie_6

Brest_-pasowanie_7

Brest_-pasowanie_11

Brest_-pasowanie_12

Brest_-pasowanie_13

Brest_-pasowanie_18

Brest_-pasowanie-14

Brest_-pasowanie-15

Brest_-pasowanie-16

Brest_-pasowanie-17

Brest_-pasowanie-19

Brest_-pasowanie-21

Brest_-pasowanie_20181011_121630

Brest_-pasowanie_20181011_120612

Brest_-pasowanie_6676

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"