PMS

PAMIĘTAMY

15 października 2016r. grupa młodzieży polskiego pochodzenia - członkowie Klubu Studentów Polskich - w ramach realizacji projektu „Opieka nad polskimi cmentarzami czasów polsko-radzieckiej wojny” zorganizowała objazd miejsc pamięci narodowej na Grodzieńszczyznie.

Pamięć o nich żyje w naszych sercach. Nasze serca każą nam od nich uczyć się miłości do Ojczyzny, uczyć się męstwa i siły ducha. Każą nam nie tylko pamiętać o bohaterskich czynach przeszłych pokoleń, ale i zadbać o ostatnie miejsce spoczynku tych, którzy walczyli o wolność swojego narodu.

ksp_objazd_cmentarzy-30

ksp_objazd_cmentarzy-31

„Błogosławieni, albowiem ich męstwo

Wielkiego gmachu wrota im otworzy,

Gdzie razem z Chwałą króluje Zwycięstwo –

Bez twardych kajdan, tak bez tych obroży,

Które na ziemi noszą upodleni…

Ten raj się tylko dla silnych zieleni:

Błogosławieni!”

Jan Kasprowicz

ksp_objazd_cmentarzy-10

ksp_objazd_cmentarzy-11
15 października 2016r. grupa młodzieży polskiego pochodzenia – członkowie Klubu Studentów Polskich – w ramach realizacji projektu „Opieka nad polskimi cmentarzami czasów polsko-radzieckiej wojny” zorganizowała objazd miejsc pamięci narodowej na Grodzieńszczyznie.

Pogoda w tym dniu nie dopisała, było bardzo zimno, jednak młodzież się nie przestraszyła. Zostały przeprowadzone prace porządkowe i odnowienie pomników w Małej Brzostowicy, Geniuszach i Żukiewiczach.
W czasach wojny z bolszewikami wielu polskich żołnierzy pochowano na terytorium obwodu grodzieńskiego. Większość cmentarzy wojskowych znajduje się daleko od wielkich miast i jest zaniedbana, o wielu pomnikach i mogiłach bohaterów wojska polskiego współcześni ludzie nawet nie wiedzą. To jest smutne…
Dlatego naszym celem było nie tylko odnowienie, sprzątanie i zachowanie zapomnianych pomników i mogił, ale przede wszystkim zapoznanie uczestników projektu z historią konkretnego miejsca. Dzięki temu młodzież miała możliwość „dotknąć”, poczuć i poznać bohaterską przeszłość swoich przodków.

Anna Szoka

 ksp_objazd_cmentarzy-40

ksp_objazd_cmentarzy-41

ksp_objazd_cmentarzy-42

ksp_objazd_cmentarzy-43

 

 

20 października 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"