PMS

PAMIĘĆ JEST NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM HISTORII

Honor, odwaga, męstwo, miłość do Ojczyzny – to główne cechy każdego patrioty, który oddał życie w obronie Ziemi Grodzieńskiej. Ich czyn bohaterski przetrwa przez wieki, co w dużym stopniu zależy też od młodego pokolenia Polaków w Grodnie.

W 2015 roku powstał pomysł projektu pn. „Pamięć jest najlepszym źródłem historii”. W jego założeniach było przybliżenie młodym członkom Wspólnoty „Młoda Polonia” historii ruchu narodowo-wyzwoleńczego na Grodzieńszczyźnie, czynu bohaterskiego ich przodków, którzy walczyli o wolność swojej Ojczyzny. W okresie świąt Wszystkich Świętych w szczególny sposób wspominamy swoich bliskich i odwiedzamy ich groby. W tym czasie nie mogliśmy zapomnieć o bohaterach naszej ziemi. Odwiedzając miejsca ich ostatniego spoczynku, chcieliśmy złożyć hołd ich męstwu. Pamięć o tych ludziach jest ważną częścią kształtowania świadomości i tożsamości młodego Polaka na Kresach. Dzięki takim przedsięwzięciom poznajemy bohaterska historię naszych przodków i kultywujemy pamięć o ludziach, którzy dzielnie bronili naszą ziemię, przekazujemy tę wiedzę młodym pokoleniom, które z kolei będą ją pieczołowicie zachowywać w swoich rodzinach i przekazywać dalej swoim dzieciom.

22 października br. 45-osobowa grupa członków Wspólnoty „Młoda Polonia” i osób zaprzyjaźnionych wyruszyła drogą Pamięci Narodowej: Stryjówka – Jeziory – Ostryna – Szczuczyn – Feliksowo – Mochowicze – Lida – Kaszubińce. W tych miejscowościach swoje ostatnie miejsce spoczynku znaleźli żołnierze AK, powstańcy 1863 roku, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919 – 1920 roku. Przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć te miejsca, dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach tam pochowanych, co udało się dzięki głębokiej znajomości historii naszego kraju towarzyszącego nam grodzieńskiego historyka Józefa Porzeckiego.

Kolejnym naszym zadaniem było sprzątanie mogił i miejsc upamiętnienia, zasadzenie pamiątkowego drzewka od WMP, żeby na uporządkowanych grobach zapalić znicze i pomodlić się za naszych poległych rodaków.

honor_2126

honor_2143

honor_2152

honor_2171

honor_2179

honor_2182

honor_2188

honor_2195

honor_2204

honor_2226

honor_2242

honor_2252

honor_2263

 

honor_2291

honor_2299

 

Pogoda w tym dniu była typowo jesienna, deszczowa, ale to nie było przeszkodą. Na każdym przystanku mieliśmy czas na prace porządkowe i na zadumę nad grobami poległych na polu walki przy wspólnej modlitwie. Przecież w tych miejscach spoczywają w większości ludzie młodzi, którzy mieli swoje plany i marzenia, ale nie zdążyli je zrealizować ze względu na trudny okres, w którym przyszło im żyć. Pozostaną oni na zawsze w naszych sercach. Miejsc Pamięci Narodowej na Grodzieńszczyźnie jest kilkaset, tym razem udało nam się odwiedzić prawie 10, ale w przyszłości miejsc, które odwiedzi i zadba o nie „Młoda Polonia”, na pewno będzie znacznie więcej.

W szczególny sposób chcielibyśmy podziękować Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie za wparcie naszej inicjatywy a Panu Józefowi Porzeckiemu za pieczę nad naszą grupą i obszerną wiedzę historyczną, którą się z nami podzielił.

Julia Juchniewicz – autor i realizator projektu

„Pamięć jest najlepszym źródłem historii”

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"