PMS

OTWARCIE POLSKIEJ SZKOŁY W MIŃSKU!!!

Informację o utworzeniu Polskiej Szkoły w Mińsku, przekazuję z ogromnym wzruszeniem, mam bowiem świadomość wagi tego doniosłego wydarzenia. Placówka powstała przy Mińskim Miejskim Oddziale ZS Polska Macierz Szkolna. Uroczyste otwarcie nastąpiło 29 stycznia 2018 roku.

Od wielu lat piętą achillesową tego oddziału był brak własnej bazy dydaktycznej – miejsca, w którym można by organizować zajęcia dla dzieci oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Aż trudno uwierzyć, że teraz mamy swoją szkołę i to nie byle jaką! Współczesną, na miarę XXI wieku!

Ten cud mógł się wydarzyć tylko dzięki zaangażowaniu Zarządu Głównego PMS, wsparciu Ambasady RP w Mińsku oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Organizowanie szkoły od podstaw to zadanie niezwykle trudne. O wiele łatwiej prowadzić placówkę z tradycjami. Nasza – dopiero zaczyna tworzyć własną historię, poczynając od pierwszej, symbolicznej cegiełki: inauguracji w dniu 28 stycznia.

Uroczyste spotkanie otworzyła prezes mińskiego oddziału ZS PMS na Białorusi, Maryna Repkina. Złożyła ona serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom i osobom, które sprawiły, że marzenia stały się rzeczywistością. Poinformowała również o dalszych planach: otwarciu grup weekendowych dla przedszkolaków, zorganizowaniu Klubu Polskich Rodzin, stworzeniu grup dla młodzieży szkolnej.

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku, Marek Pędzich, podkreślił w swoim wystąpieniu, że krzewienie polskich tradycji poprzez nauczanie języka ojczystego to ważne i odpowiedzialne zadanie. Nowo otwarta szkoła powinna stać się ośrodkiem polskości w Mińsku, wspierać dzieci i młodzież w poznawaniu języka polskiego.

Część oficjalną zakończyły występy artystyczne. Złożyła się na nie pełna ekspresji recytacja fragmentu „Pana Tadeusza”, w wykonaniu Grzegorza Pielugina z Mińskiego Liceum Obwodowego. Następnie zaprezentowały się przed publicznością zespół folklorystyczny „Wiasołka” oraz zespół piosenki polskiej „Płomień”. Gromkimi brawami nagrodzono występ Anny Stankiewicz, recytującej wiersz „Bałwanek” i Katarzyny Gierasimowicz, śpiewającej utwór „Ty-niebo”.

Po koncercie wszyscy – nauczyciele, rodzice, dzieci – długo rozmawiali o najbliższych planach, o sposobach ich realizacji. Atmosfera była niezwykle radosna, nikt nie myślał o powrocie do domu.

Parafrazując Janusza Korczaka: „Dumne mamy zamiary, górne mamy życzenia!”. Wierzę, że trud podjęty przez nauczycieli nowej placówki oświatowej pozwoli wkrótce Polakom z Mińska (i nie tylko) na zdecydowane stwierdzenie: szkoła przy Polskiej Macierzy, to dobra szkoła!

Tatiana Bućko

minsk_otwarcie_2373

minsk_otwarcie_2382

minsk_otwarcie_2352

minsk_otwarcie_2389

minsk_otwarcie_2394

minsk_otwarcie_2414

minsk_otwarcie_2433

minsk_otwarcie_2438

minsk_otwarcie_2351

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"