PMS

OLIMPIJSKIE SZRANKI

W dniach 9-10 marca 2019 roku odbyła się 27.edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Do Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie przybyli ci, którzy lubią czytać i pisać , którzy otrzymanym w spadku od rodziców i dziadków językiem polskim władają lepiej od innych. Udowodnili to już wcześniej podczas eliminacji okręgowych OLiJP.

Przybyli po to, by pokazać, jak piękna i bogata jest nasza polszczyzna. Na uczestników eliminacji krajowych czekał poważny sprawdzian – ustny i pisemny. W części pisemnej musieli udowodnić, że gramatyka polska, części mowy, części zdania, umiejętność interpretacji wiersza, epoki literackie i dzieła literatury polskiej nie stanowią dla nich problemu. Natomiast w części ustnej, która była rozmową na tematy literackie i językowe, należało wykazać się znajomością wybranych utworów polskiej poezji i literatury.

Tradycyjnie tegoroczne zmagania olimpijskie oceniała komisja, w skład której weszli pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku:

Prof. dr hab. Anna Kiezuń – przewodnicząca komisji

Prof. dr hab. Anna Janicka

dr Barbara Olech

mgr Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Organizatorom i uczestnikom olimpiady towarzyszyli Konsul RP w Grodnie Joanna Czartoryska z Małżonkiem oraz Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem.

Z wynikami zmagań olimpijskich uczestników olimpiady i gości zapoznała przewodnicząca komisji prof. Anna Kiezuń. Zaznaczyła ona, że tradycyjnie wszyscy uczestnicy olimpiady w część pisemnej o wiele lepiej radzą sobie ze zrozumieniem tekstu, rozwiązaniem testu gramatycznego, natomiast największe trudności mają z napisaniem rozprawki. Dlatego nauczyciele, przygotowujący młodzież do olimpiady, powinni zwrócić więcej uwagi na przygotowanie młodzieży mianowicie do tej pisemnej części sprawdzianu. Po sprawdzeniu prac pisemnych i ocenie części ustnej olimpiady, komisja ogłosiła wyniki olimpiady:

I miejsce – Edyta Soroka (Polska Szkoła w Grodnie)

II miejsce – Weronika Żurawlowa (Liceum PMS)

III miejsce – Ilona Iwaszkiewicz (Liceum PMS)

IV miejsce – Tatiana Ruchawiec (Liceum PMS)

V miejsce – Denis Szamigułow (Liceum PMS).

Zwycięzcy olimpiady otrzymali dyplomy i cenne nagrody w postaci tabletów i e-booków, które zostały ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie i Polską Macierz Szkolną, a wszyscy uczestnicy – dyplomy za udział oraz nagrody książkowe.

Reprezentować Białoruś w finale olimpiady w Polsce będą Edyta Soroka, Weronika Żurawlowa, Ilona Iwaszkiewicz i Tatiana Ruchawiec.

Życzymy zwycięzcom zdobycia tytułów laureatów i finalistów olimpiady, co zapewni im miejsca na studiach polonistycznych w Polsce lub zwolnienie z testu podstawowego i humanistycznego przy wyborze innego kierunku studiów.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów , a fundatorom nagród za cenne nagrody rzeczowe.

Teresa Kryszyń

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0889

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0892

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0895

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0900

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0901

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0908

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0912

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0914

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0916

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0917

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0918

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0919

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0920

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0930

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0934

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0938

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0943

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0944

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0946

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0952

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0955

OJiLP-Grodno-elim-krajowe_0961

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"