PMS

OLIMPIJSKIE SUKCESY

Na początku marca bieżącego roku podczas krajowych eliminacji XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi zaproszone z Białegostoku jury wyłoniło cztery osoby, które reprezentowały nasz kraj na międzynarodowym etapie olimpiady odbywającym się w Konstancinie koło Warszawy. Były to trzy uczennice Liceum PMS: Weronika Żurawlowa,

Weronika

Ilona Iwaszkiewicz

Ilona

i Tatiana Ruchawiec

Tania

oraz Edyta Soroka, uczęszczająca do Polskiej Szkoły w Grodnie.

Edyta

Od 2 do 6 kwietnia 2019 r. dziewczyny walczyły o tytuł finalistów i laureatów międzynarodowej olimpiady zarówno ze swoimi rówieśnikami z Polski, jak i z innych krajów Europy (m. in. Litwy, Łotwy, Ukrainy, Belgii, Niemiec, Francji, Rumunii). Zawody składały się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Najważniejsza, bo decydująca o tytule finalisty, była dla uczestniczek odpowiedź ustna, przebiegająca w obecności 4-osobowego jury, w którego skład weszli wybitni polscy językoznawcy i literaturoznawcy. Jednak dziewczynom udało się pokonać wszystkie zawiłości konkursu i po ogłoszeniu wyników w ostatnim dniu pobytu okazało się, że wszystkie cztery uzyskały tytuł finalisty olimpiady. Oprócz ogromnej satysfakcji wiąże się to również z otrzymaniem indeksu na studia polonistyczne w Polsce lub ze zwolnieniem z egzaminu ze znajomości języka w przypadku innego kierunku studiów.

Gratulujemy uczestniczkom wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"