PMS

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 22 kwietnia w Brześciu miał miejsce Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce I Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego z udziałem Konsulatu Generalnego RP w Brześciu. Ucznowie PSzS im. R. Kapuścińskiego też wzięli udział w olimpiadzie. Wyróżnienie otrzymała Ilona Jankowiec.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki uczestnictwa w Olimpiadzie. Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom.
Helena Jaruticz

konkurs-pinsk2 konkurs-pinsk3

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"