PMS

Olimpiada Języka i Literatury Polskiej – zawody okręgowe

W dniach 13-14 lutego 2016 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej odbyły się Zawody Okręgowe XXIV Olimpiady Języka i Literatury Polskiej.

OLiJP

Na rozpoczęcie wszystkich uczestników Olimpiady wraz z opiekunami powitała Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej Pani Teresa Kryszyń. Następnie głos zabrali goście oraz jurorzy.

Jako pierwszy z nich do młodzieży przemówił Kierujący Konsulatem Generalnym RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, który zaszczycił owo wydarzenie swą obecnością wraz z małżonką. Życzył młodzieży samych sukcesów oraz braku stresu w trakcie tej „dobrej zabawy, która procentuje w budowanie przyszłego życia”. Pani mgr Natalia Pruchniak stała się jednym z członków jury.

Pani dr Barbara Olech, która również zasiadła w jury zwracając się do młodzieży podkreśliła istotną rolę Olimpiady Języka i Literatury Polskiej na Białorusi oraz chęć młodzieży uczestnictwa w niej : „Cenne jest to, iż na Białorusi młodzież z chęcią czyta po polsku, uczy się języka i przystępuję do tej niełatwej rywalizacji”.

Połamania piór młodzieży życzył również Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Pan dr doc. Stanisław Sienkiewicz.

Swą obecnością owo wydarzenie zaszczyciła również Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pani mgr Anna Kietlińska, która również zasiadła w jury.

W wyniku pisemnych oraz ustnych rywalizacji do zawodów krajowych zakwalifikowało się 21 osób.

Miejsce trzecie podzieliły między sobą BOŻENA GOŚCIŁO, MARTA DZIESZKIEWICZ i JUSTYNA PORZECKA.

Miejsce drugie jury przyznało ULIANIE GRYŃKO oraz EWELINIE PĘSKIEJ.

Zwycięzcą natomiast został MAKSYM PIETRYSZKIEWICZ.

 

Jolanta Grul

OLiJP_1132

OLiJP_1135

OLiJP_1138

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"