PMS

O Słudze Bożym o. Mielchiorze Fordonie

10 lutego 2019 r.  studenci naszego UTW, którzy tradycyjnie co drugą niedzielę miesiąca uczestniczą we mszy świętej w Kościele Franciszkańskim p/w Matki Bożej Anielskiej, z wielką uwagą wysłuchali wspaniałego wykładu o. Pawła Romańczuka o życiu i duszpasterskiej działalności Sługi Bożego o. Mielchiora Fordona.

Urodził się 5 sierpnia 1862 w Grodnie. Był polskim duchownym, prezbiterem, franciszkaninem konwentualnym, gwardianem klasztorów franciszkanów w Grodnie i Wilnie. Współpracował w Grodnie ze św. Maksymilianem Marią Kolbim OFMConv. Prowadził świętobliwe życie. Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1927 w Grodnie, po czym 2 marca został początkowo pochowany w grobie obok swoich rodziców na cmentarzu grodzieńskim przy ul. Antonowa (byłej Jerozolimskiej). Jego pogrzeb był manifestacją wdzięczności mieszkańców miasta zarówno katolików, a także prawosławnych oraz wyznania mojżeszowego. W 2003 odbyła się ekshumacja oraz przeniesienie jego ciała z cmentarza miejskiego do sarkofagu w kościele Matki Bożej Anielskiej.

11 czerwca 2013 zostało złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych tzw. Positio o jego życiu, heroiczności cnót i sławie świętości, wymagane w dalszej procedurze beatyfikacyjnej. 22 grudnia 2018 papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności cnót o. Melchiora Fordona. Odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Barbara Fustoczenko

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"