PMS

O PRZYGODZIE W MIŁAKOWO

Bardzo się cieszę, że ten czas był dla uczniów z Grodna przygodą oraz przedłużeniem wakacji. Mam dużo satysfakcji z tego projektu ponieważ widziałem radość wśród młodych ludzi. Ja również mam nadzieję , że uda nam się realizować kolejne projektu, które zbliżą nas.

Młodzież z Grodna była bardzo miła, grzeczna i chętna do współpracy.

Proszę przekazać nauczycielom oraz uczniom moje pozdrowienia.
P.S. Dwa filmy z projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=WzLZelop5N4

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

2 października 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"