PMS

NIEPODLEGLI DLA NIEPODLEGŁEJ

Uczcij z nami sto lat Niepodległej! Weź udział w konkursie i stwórz pracę w dowolnej technice plastycznej upamiętniającą polskie drogi ku odzyskaniu niepodległości.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich osób zainteresowanych do włączenia się we wspólne obchody upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poprzez realizację konkretnej formy plastycznej. Pragniemy stworzyć warunki do współpracy różnych środowisk, w tym Polonii i Polaków za granicą, oraz zachęcić rodaków na całym świecie do wspólnego świętowania jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Prace należy nadesłać do 20 września 2018 r.:

  • w formie papierowej na adres:
    Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

    ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
  • oraz w formie zdjęć i skanów mailowo: rodm@rodm-bialystok.pl

Do wygrania nagrody rzeczowe oraz publikacja swojego dzieła.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 września 2018 r. a oficjalne wręczenie nagród 1 października 2018 r.

KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

Deklaracja uczestnictwa Niepodlegli dla Niepodległej

Regulamin

PLAKAT 2018.05.28-Konkurs-Niepodlegli-dla-Niepodlegej

7 czerwca 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"