PMS

Niekonwencjonalnie i skutecznie

Mimo że system edukacji szkolnej funkcjonuje już od setek lat, nadal nie został rozwiązany jeden z jego głównych problemów: umiejętne łączenie skuteczności nauczania z atrakcyjną dla uczniów formą. Niełatwo jest przełamać zawodową rutynę i zaciekawić młodzież. A przecież zdobywanie wiedzy powinno być procesem twórczym, sprawiającym przyjemność!
Dlatego kreatywni nauczyciele ciągle poszukują nowych rozwiązań. Wielu z nich chętnie korzysta ze wsparcia metodycznego, jakie zapewnia im udział w warsztatach organizowanych przez Akademię Polonisty, działającą pod opieką Teresy Kryszyń przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Tym razem tematem spotkania, które odbyło się 29 listopada 2015 roku, była „Lekcja plenerowa jako niekonwencjonalna odmiana lekcji”. W drugiej części zajęć wysłuchano wykładu Beaty Baraś „Muzy w życiu i twórczości Adama Mickiewicza”, związanego ze 160 rocznicą śmierci wieszcza, przypadającą 26 listopada.

 

Warstaty_9570  Warsztaty_9574

Warsztaty_9583
Warsztaty dotyczące przebiegu lekcji plenerowej prowadziła doświadczona metodyczka Danuta Myszko. Przypomniała ona, że niekonwencjonalne metody nauczania rozwijają elastyczność myślenia. Rozbudzając ciekawość, pozwalają uniknąć szkolnej nudy a tym samym wpływają na głębsze przyswojenie wiedzy przez uczniów.
Oczywiście nauczyciel musi uprzednio starannie zaplanować wszystkie działania. Z tego powodu dobrze jest przeprowadzić w klasie zajęcia wstępne. Podczas nich dzieci i młodzież poznają zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać poza szkołą, otrzymują przydział zadań oraz zdobywają niezbędne wiadomości leksykalne i gramatyczne.
Właściwie przygotowana lekcja plenerowa kształtuje u podopiecznych zmysł obserwacji i twórcze myślenie, budzi ich wrażliwość na piękno przyrody, wspiera rozwój artystyczny, pełni istotną funkcję wychowawczą, ucząc zasad koleżeństwa oraz współdziałania w grupie. Plener pozwala na czynne uprawianie twórczości plastycznej. Obowiązuje wówczas całkowita swoboda wyrazu artystycznego, umożliwiająca dziecku przenoszenie na papier własnych wizji. Dzięki temu uczestnicy zajęć są zaangażowani, z zapałem biorą udział w lekcji, odczuwając satysfakcję z wykonywanych zadań.
Nauczyciel nie ocenia uczniowskich prac. Zamiast tego wystarczy adnotacja „zob.” – „zobaczyłem”. Podsumowaniem zajęć może być wystawa prac plastycznych, rysunek i krótka praca pisemna w zeszycie, ocena samopoczucia podczas pleneru, dokonana na skali aktywności.
Podczas warsztatów nauczyciele nie tylko projektowali w grupach zadaniowych lekcje plenerowe, ale również zapoznali się przebiegiem zajęć przeprowadzonych z uczniami przez Danutę Myszko, mogli przejrzeć zeszyty uczniów, karty pracy, obejrzeć pomoce naukowe, skorzystać ze sprawdzonych pomysłów. Wysoka skuteczność nauczania języka polskiego w niekonwencjonalny sposób jest najbardziej przekonującym argumentem, że warto zmienić spojrzenie na metodykę nauczania i zerwać ze szkolną rutyną.

 

warsztaty-00674   Warsztaty-00675
W drugiej części spotkania członkinie Akademii Nauczyciela wysłuchały wykładu Beaty Baraś, dotyczącego życia prywatnego Adama Mickiewicza i jego relacji z kobietami. Uczuciowe komplikacje, podboje i rozczarowania, znajdowały swoje odzwierciedlenie w twórczości romantycznego wieszcza. Młodzieńcza miłość do Maryli Wereszczakówny stanowiła inspirację IV części „Dziadów”, Karolina Sobańska przyczyniła się do powstania „Sonetów odeskich”, wspomnieniu o Henrietcie Ewie Ankwiczównie zawdzięczamy historię tragicznych losów Ewy i Jacka Soplicy, bohaterów „Pana Tadeusza”, a „Dziady cz. III”, „Reduta Ordona”, „Śmierć pułkownika” to efekt wyrzutów sumienia poety z powodu romansu z Konstancją Łubieńską i niewzięcia udziału w powstaniu listopadowym. Literatura polska zyskała więc wiele dzięki kobietom, które potrafiły zafascynować Adama Mickiewicza.
Już Horacy radził – „Sapere aude” („Ośmiel się być mądrym”). Z pewnością tą maksymą kierowali się członkowie niedzielnego spotkania, którzy poświęcili wolny czas, by doskonalić swoje zawodowe umiejętności na warsztatach metodycznych. Przecież praca każdego twórczego nauczyciela oznacza większą liczbę atrakcyjnych lekcji, a tym samym szersze grono lubiących naukę dzieci. Satysfakcja z ich rozwoju to najlepsza nagroda dla pedagogów z powołania.

Autor: Beata Baraś

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"