PMS

Niedziela w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Grodnie

Dnia 10 kwietnia 2016 roku Chór Studentów UTW „Seniori Cantabili” na zaproszenie ks. Proboszcza Antoniego Porzeckiego uczestniczył we mszy świętej śpiewem i modlitwą, a także wystąpił z własnym koncertem po mszy. Następnie ks. Eugeniusz Hołub, jak każdego miesiąca w drugą niedzielę, przeprowadził wykład dla studentów UTW. Tym razem dotyczył on Pięciu Ksiąg Starego Testamentu.

Seniori_NMB_Anelska_0731

Seniori_NMB_Anelska_0729

Seniori_NMB_Anelska_0745

W imieniu studentów UTW składamy serdeczne podziekowania za zaproszenie.

Jolanta Grul

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"