PMS

Niech żyją wakacje, niech żyje wolny czas!

Najmłodsi uczniowie Szkoły Społecznej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie pożegnali szkołę i powitali lato 8 czerwca. W uroczystości uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale i rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dzieci zaprezentowały gościom program artystyczny, składający się z piosenek i wierszy, wyrecytowanych piękną polszczyzną. Nie zapomniały podziękować rodzicom, którzy poświęcają swój wolny czas na dowożenie dzieci na zajęcia z języka polskiego.

Nauczycielka Pani Swietłana Worono przygotowała dla dzieci niespodziankę. Była to prezentacja multimedialna, przedstawiająca udział dzieci w konkursach i imprezach, organizowanych poprzez Polską Macierz Szkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Obecni na uroczystości gości z Grodna – Dyrektor Liceum PMS Antoni Pacenko i autorka artykułu wręczyli dzieciom nagrody i upominki za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce. Uczestnicy konkursu ilustracji do utworów Elizy Orzeszkowej otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

A potem przyszedł czas na poczęstunek, przygotowany rękoma kochających mam i smakowity tort „Żegnaj szkoło”.

Chciałabym tylko przypomnieć naszym czytelnikom historię powstania tego punktu nauczania języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich.

W październiku 2012 roku Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej zaakceptował powołanie i wyposażeniu punktu nauczania języka polskiego w Lidzie, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycielkę języka polskiego Panią Swietłanę Worono, która podjęła się trudu organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki życzliwości sponsorów i akceptacji proboszcza zakupiono meble dla dzieci przedszkolnych, meble szkolne, telewizor, DVD, projektor multimedialny, co pozwoliło od 2013 roku rozpocząć regularne zajęcia. Obecnie szkoła się rozwija i jednoczy Polaków w Lidzie, co upewnia nas w przekonaniu, że w swoim czasie podjęliśmy trafną decyzję.

Teresa Kryszyń
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"