PMS

Nauczycielom języka polskiego szkół i przedszkoli, wykładowcom akademickim wyższych uczelni Polska Macierz Szkolna oferuje:

Dokształcanie zawodowe poprzez udział w konferencjach i warsztatach metodycznych, konferencjach naukowo-popularnych

Wakacyjną szkołę dla nauczycieli ”Kanon wychowania narodowego”

Możliwość wyjazdów na warsztaty i kursy językowo-metodyczne do Polski

Uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczo–edukacyjnych po Białorusi i Polsce

Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie metodyki nauczania języka polskiego

NAUCZYCIELOM

Nauczycielom

Wybierz podręczniki i pomoce metodyczne

Wybierz podręczniki i pomoce metodyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiejzamówić podręczniki do nauki języka polskiego można za pośrednictwemOśrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą(ORPEG). Wnioski składa się dwa razy do roku za pośrednictwem polskich organizacji społecznych lub innych instytucji, prowadzących naukę języka polskiego: szkół, przedszkoli, centrów pracy pozaszkolnej, szkółek parafialnych lub szkól społecznych.

Każdy wniosek musi uzyskać akceptację Konsulatu Generalnego RP, któremu geograficzne podlega teren, na którym znajduje się ubiegająca o podręczniki placówka oświatowa.

Dowiedz się więcej

Dokształcanie nauczycieli

Jednym z priorytetowych kierunków działalności Polskiej Macierzy Szkolnej jest dokształcanie nauczycieli.

Głównym tematem konferencji metodycznych i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego szkól i przedszkoli były i są aktywne metody nauczania języka polskiego, wykorzystanie nowoczesnych metod glottodydaktyki do indywidualnych potrzeb osoby uczącej się, wykorzystanie gier i zabaw w nauczaniu języka polskiego, które organizujemy we współpracy z poszczególnymi oddziałami Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,  MEN Polski.

Tradycje polskie

Nasze polskie tradycje to piękno, które chronimy, do których tęsknimy, które kochamy i do których wracamy jak do domu. Żyjąc we współczesnym świecie, zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest szybka ekspansja kultury innych krajów w życie rodziny oraz życie całej społeczności. Dlatego naszym ważnym zadaniem jest zachowanie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie następnym pokoleniom bogactwa i piękna polskich tradycji.

rozklad-zajec-liceum

Konkursy

Studia w Polsce

Harmonogram spotkań

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"