PMS

NATCHNIENI PIĘKNEM OJCZYZNY RUSZCZYCA

VIII Plener-Konkurs „Ziemia i niebo Ferdynanda” odbył się 26 maja b.r. w Bohdanowie, gdzie urodził się Ferdynand Ruszczyc-słynny Artysta, Pedagog, Scenograf, Dekorator. Ponad 40 utalentowanych plastycznie dzieci z rejonu wołożyńskiego, z Mińska, z Rudaminy (Litwa) zwiedziły Bohdanów i okolice-małą ojczyznę Artysty, złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach Ferdynanda i Reginy Ruszczyców na wiejskim cmentarzu. Tradycyjnie na początku imprezy dla wszystkich obecnych – lekcja o życiu i twórczości Ferdynanda Ruszczyca, przygotowana przez nauczycieli i dzieci z miejscowej Szkoły Plastycznej.

Po godzinach napiętej twórczej pracy powstały liczne rysunki z pejzażami bohdanowskimi, jakie tak lubił i jakie przedstawił na swoich obrazach Ferdynand Ruszczyc. Przewodniczył jury w tym roku młody artysta plastyk Włodzimierz Sajko, absolwent Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Włodzimierz Sajko pochodzi z rejonu wołożyńskiego, a przyjazd do Bohdanowa traktował jako wdzięczność swojej małej ojczyźnie. Przez cały dzień on był nie tylko przewodniczącym jury konkursu, ale dawał porady dzieciom, sam szukał inspiracji dla swoich nowych prac z Bohdanowa.

Dla jurorów najtrudniejszym zadaniem było wyłonienie najlepszych prac plastycznych. Z tego powodu postanowili nieco zmienić regulamin konkursu i przyznać dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Niezapomniane godziny w otoczeniu natury, kontakty z rówieśnikami i z małą ojczyzną Artysty zostaną w pamięci uczestników pleneru-konkursu „Ziemia i niebo Ferdynanda”.

Po podsumowaniu konkursu uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz prezenty w postaci materiałów plastycznych, pamiątkowe magnesy i torebki z logo pleneru, a zwycięzcy – dyplomy, farby, ołówki, papier do pracy zawodowej.

Nauczyciele razem z podziękowaniem otrzymali specjalny zestaw mini wystawy z fotografią siedziby, wnętrza pokoi z czasów ruszczycowskich, portret F. Ruszczyca.

Mini wystawa została specjalnie zaprojektowana i wydrukowana z okazji pleneru „ Ziemia i niebo Ferdynanda” , a ufundowana przez Fundację NEC MERGITUR imienia F. Ruszczyca w Warszawie.

Dziękujemy nauczycielom i młodym plastykom za przyjazd, przychylność i wierność naszemu plenerowi. Serdeczne podziękowania Głównemu Zarządowi ZS „Polska Macierz Szkolna” za stałe wsparcie i podtrzymywanie idei oraz udział w jej realizacji.

Wyniki VIII Pleneru-Konkursu „Ziemia i niebo Ferdynanda” w Bohdanowie :

W kategorii dzieci do lat 14:

1 miejsce – Gryń Katarzyna z Gorodkowskiej SzP (naucz. Diana Kowalenko)

1 miejsce- Ksenia Rudaja z Dorskiej SzP (naucz. Tatiana Kulik)

2 miejsce – Rudowicz Angelina z Szkoły Średniej w Rakowie(naucz. Natalia Lukaszyk)

3 miejsce – Jan Jarkowicz z Gimnazjum nr 26 w Mińsku (naucz. Wiktoria Jarkowicz)

W kategorii młodzieży powyżej 14 lat:

1 miejsce – Esfir Wiszniewska z Rakowskiej SzP(naucz. Walentyna Mamońko)

1 miejsce – Edyta Krasowka z Rudamińskiej SzP (Litwa),naucz. Iwona Dakiniewicz

2 miejsce – Luba Kamińska z Bohganowa (naucz. Natalia Woronowicz)

3 miejsce – Maria Domańska ze Szkoły nr 1 w Wołożynie (naucz. Julia Gisicz)

 

Ala Makarewicz

Plener-20180526_104311

Plener-20180526_104756

Plener-20180526_144911

Plener-20180526_151551

Plener-20180526_152825

Plener-20180526_162205

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"