PMS

NASZEMU UTW 12 GRUDNIA 2017 R. SPEŁNIŁO SIĘ 20 LAT!

Uroczystości 20-lecia działalności Naszego UTW połączyliśmy ze spotkaniem opłatkowo-świątecznym.

26 grudnia 2017 r. w drugim dniu Bożego Narodzenia licznie zebrali się studenci UTW.

Zaszczycili nasze spotkanie szanowni goście:
Konsul Generalny RP w Grodnie – p. Jarosław Książek z Małżonką, Dziećmi i Wnukami, Ks. Proboszcz Antoni Porzecki oraz Ks. Paweł Romańczuk z Kościoła Franciszkańskiego, Prezes ZS „PMS” – doc. dr Stanisław Sienkiewicz, prof. dr hab. Swietłana Musijenko, Wiceprezes ZS „PMS” p. Teresa Kryszyń, Dyrektor Liceum PMS im. E. Orzeszkowej – mgr. Helena Mielesz, Prezes Klubu Polskich Kobiet „Polka-Grodno” – p. Irena Zaborowska, Prezes Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców – dr Włodzimierz Lawszuk.

Barbara Fustoczenko – Rektor UTW po przywitaniu Gości i wszystkich obecnych w krótkim przemówieniu przypomniała jak się rozpoczynała działalność UTW, ile godzin studenci przesłuchali wykładów, jak poznawaliśmy Polskę, ile odbyło się Spotkań okolicznościowych, Uroczystych Akademii ku czci Wielkich Polaków, Spotkań świątecznych, – reasumując, że cała działalność UTW być może nie przedłuża życia, ale skutecznie ulepsza jakość życia naszych Studentów.
Chór UTW „Seniori Cantabili” śpiewem polskich kolęd wprowadził w atmosferę Święta Bożego Narodzenia.

Księża udzielili błogosławieństwa. Wszyscy, po rodzinnemu, podzielili się opłatkiem i byli zaproszeni do świątecznego poczęstunku.

W drugim dniu obchodów 20-lecia działalności UTW – 27 grudnia 2017- 36-cio osobowa grupa studentów UTW wczesnym rankiem wyjechała do Polski.
W Sokółce modliliśmy się w Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego przy Ołtarzu, gdzie się znajduje Cudowna Hostia, potem przy Żłóbku i zaśpiewaliśmy kolędy dziękując Panu Bogu za łaski, którymi obdarzał nasz UTW w ciągu tych 20 lat.

Spotkanie świąteczne Bożonarodzeniowe i z okazji naszego Jubileuszu odbyło się w Czarnej Białostockiej w „Karczmie za Płotem” przy poczęstunku świątecznym, żywej muzyce, którą nam zaprezentowali Trio Akordeonowe „AKORD”. Również nasi dwaj panowie z UTW podłączyli się grając na saksofonie i harmonii.
Wróciliśmy do Grodna pełni zadowolenia i energii na dalszą działalność w rodzinie uniwersyteckiej.

Barbara Fustoczenko

Grodno-UTW-PMS-XX-lat_3607

Grodno-UTW-PMS-XX-lat_3608

Grodno-UTW-PMS-XX-lat_3622

Grodno-UTW-PMS-XX-lat_3627

Grodno-UTW-PMS-XX-lat_3631

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"