PMS

NASZ NIEMEN

Tegoroczny festiwal Polskiej Piosenki im. Czesława Niemena kolejny raz dowiódł, że Polacy na Grodzieńszczyznie pamiętają swojego znakomitego Rodaka, śpiewają jego piosenki i wykonaniem polskich pieśni potrafią podbić serca widzów.

Nawiązując do miejsca urodzenia Czesława Niemena festiwal rozpoczął się pieśnią „ Kraj rodzinny matki mej” w wykonaniu Pauliny Gańko i Wiktorii Żegało. Podczas festiwalu zabrzmiały pieśni z repertuaru Maryli Rodowicz w wykonaniu Zofii Strukowskiej i Julii Kiedyk. Inna Trojan wybrała piosenkę Anny German „Zakwitnę różą”. Spuścizna Czesława Niemena była zaprezentowana poprzez Anastazję Łozowik „Sen o Warszawie” i Beatę Możejko „ Dziwny jest ten świat”.

Wzruszające wykonanie bliskich naszemu sercu pieśni „ Taki kraj”( Nela Bojko) i „Ojczyzna ma” ( Wioletta Olchowik) wywołało łzy w oczach słuchaczy i żal za utraconą ojczyzną.

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy i odpowiedni dobór repertuaru. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu, kiedy jurorzy udali się na naradę, wystąpił rodzinny duet akordeonistów Pawła i Antoniego Żylińskich, którzy swoim brawurowym wykonaniem utworów instrumentalnych zdobyli nie tylko wielkie brawa, ale i serca widzów.

Jury festiwalu w składzie:

Przewodniczący – prof. Brunon Termion

Członkowie – prof. Maryna Gorowaja

prof. Aleksiej Sołoduchin

przyznało następujące miejsca:

Grand Prix – Inna Trojan

I miejsce – Wiktoria Żegało

II miejsce – Jana Tancura

III miejsce – Aryna Miłaj i duet Maria Chodorowska i Wiktoria Żegało

Wyróżnienia przyznano Renacie Stankiewicz, Julii Kiedyk, Marii Szantiło i Neli Bojko.

Obecny na festiwalu Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzej Raczkowski podziękował uczestnikom festiwalu za pielęgnowanie polskiej kultury i pamięci o Czesławie Niemenie oraz wręczył laureatom i uczestnikom festiwalu nagrody, które zostały ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie.

W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy Konsulatowi RP w Grodnie za wsparcie finansowe festiwalu, jurorom – za pracę i poświęcony czas, Marcie Gordziej i Arturowi Miśkiewiczowi za prowadzenie festiwalu, Sergiejowi Juchniewiczowi za oprawę muzyczną koncertu, a uczestnikom i widzom – za wspólne chwile radości i wzruszające przeżycia.

Teresa Kryszyń

Czesl-Niemen-Fest-2018_5921

Czesl-Niemen-Fest-2018_5923

Czesl-Niemen-Fest-2018_5925

Paulina Ganko, Wiktoria Żegało

 

Czesl-Niemen-Fest-2018_5929

Czesl-Niemen-Fest-2018_5930

Inna Trojan

Czesl-Niemen-Fest-2018_5933

Czesl-Niemen-Fest-2018_5936

Jana Tancura

Czesl-Niemen-Fest-2018_5940

Aryna Miłaj

Czesl-Niemen-Fest-2018_5941

Czesl-Niemen-Fest-2018_5944

Renata Stankiewicz

Czesl-Niemen-Fest-2018_5945

Zofia Strukowska

Czesl-Niemen-Fest-2018_5948

Czesl-Niemen-Fest-2018_5951

Julia Kiedyk

Czesl-Niemen-Fest-2018_5955

Czesl-Niemen-Fest-2018_5958

Czesl-Niemen-Fest-2018_5959

Zofia Kiczko

Czesl-Niemen-Fest-2018_5962

Władysław Klimaszewski

Czesl-Niemen-Fest-2018_5968

Wiktoria Żegało

Czesl-Niemen-Fest-2018_5974

Czesl-Niemen-Fest-2018_5977

Maria Szantiło

Czesl-Niemen-Fest-2018_5979

Czesl-Niemen-Fest-2018_5980

Maria Chodorowska i Wiktoria Żegało

Czesl-Niemen-Fest-2018_5986

Czesl-Niemen-Fest-2018_5991

Anastazja Łozowik

Czesl-Niemen-Fest-2018_5994

Luba Dobruszenko

Czesl-Niemen-Fest-2018_5996

Aleksy Korpik

Czesl-Niemen-Fest-2018_6001

Czesl-Niemen-Fest-2018_6003

Czesl-Niemen-Fest-2018_6005

Beta Możejko

Czesl-Niemen-Fest-2018_6012

Nelli Bojko

Czesl-Niemen-Fest-2018_6013

Wioletta Olchowik

Czesl-Niemen-Fest-2018_6017

Rodzinny duet akordeonistów Pawła i Antoniego Żylińskich

Czesl-Niemen-Fest-2018_6020

Czesl-Niemen-Fest-2018_6021

Czesl-Niemen-Fest-2018_6023

Czesl-Niemen-Fest-2018_6029

Czesl-Niemen-Fest-2018_6030

Czesl-Niemen-Fest-2018_6031

Czesl-Niemen-Fest-2018_6033

Czesl-Niemen-Fest-2018_6036

Czesl-Niemen-Fest-2018_6039 \Czesl-Niemen-Fest-2018_6040

Czesl-Niemen-Fest-2018_6043

Czesl-Niemen-Fest-2018_6045

Czesl-Niemen-Fest-2018_6046

Czesl-Niemen-Fest-2018_6048

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"