PMS

„NARODOWE CZYTANIE” W GRODNIE

8 września 2019 Polska Macierz Szkolna w Grodnie wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie”! Dziękujemy wszystkim! Pełna relacja wkrótce.

final

9 września 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"