PMS

NARODOWE CZYTANIE 2019 W GRODNIE

Tradycja wspólnego czytania jest mocno zakorzeniona w naszej przeszłości, kiedy to wokół osoby czytającej gromadziła się rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. Uważnie słuchali, a po zakończeniu omawiali treść powieści oraz losy jej bohaterów. Nie było to wyłącznie jedną z rozrywek lecz czasem, kiedy przez dyskusję, wymianę poglądów poszukiwano odpowiedzi na odwieczne pytania oraz uczono szacunku dla różnorodności poglądów i rozbudzano wrażliwość.

Dzięki inicjatywie Prezydenta RP od 2012 roku wspaniała akcja Narodowego Czytania wybitnych dzieł literatury polskiej przyciąga coraz więcej uczestników. Podczas zeszłorocznego finału powieść Żeromskiego była czytana na wszystkich kontynentach – w blisko 3000 miejsc na całym świecie, w tym w 134 poza granicami Polski, w tym w Grodnie, w 33 krajach, nawet na Antarktydzie. Nawiązuje ona do starej tradycji, ale korzysta również ze współczesnych środków technicznych, elementów inscenizacji, dramy, muzyki, dzięki którym utwór zwiększa swoje oddziaływanie na nasze emocje i nabiera nowego wymiaru.

W Narodowym Czytaniu bierze udział coraz więcej szkół, bibliotek, uczelni wyższych oraz organizacji polonijnych na całym świecie. Polacy na Białorusi również uczestniczą w tej akcji popularyzacji wybitnych dzieł literatury polskiej.

Zjednoczenie Społeczne “Polska Macierz Szkolna” na tegoroczne Narodowe Czytanie w Grodnie z ośmiu zaproponowanych utworów wybrało nowelę Elizy Orzeszkowej “ Dobra pani”. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Autorka noweli jest nam bardzo bliska – prawie 40 lat mieszkała w Grodnie i otrzymała zaszczytny tytuł honorowej obywatelki miasta. Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej z dumą nosi imię swej sławnej krajanki .

Główna bohaterka noweli pani Ewelina Krzycka również mieszkała w Ongrodzie, czyli w Grodnie.

Narodowe Czytanie w Grodnie odbyło się 08.09.2019. Grodzieńscy Polacy oraz wielbiciele twórczości Elizy Orzeszkowej licznie przybyli na tę uroczystość .

Wiceprezes PMS oraz organizator akcji Teresa Kryszyń powitała przybyłych na Czytanie gości oraz uczestników.

Konsul RP w Grodnie Anna Pustuł w swoim przemówieniu nawiązała do historii Czytania Narodowego w Grodnie w latach poprzednich, przypomniała o wkładzie polskiej placówki dyplomatycznej w organizację poprzednich edycji. W bieżącym roku placówka zaangażowała się w organizację warsztatów teatralnych dla nauczycieli i animatorów kultury, z których skorzystało 10 osób. Zaznaczyła, że poziom imprez, organizowanych przez Polską Macierz Szkolną, zawsze jest bardzo wysoki.

Zainaugurowała czytanie noweli Prof. Uniwersytetu w Białymstoku Anna Kieżuń. Konsul RP w Grodnie Paweł Niedzwiedzki przeczytał kolejny fragment, a po nim – wieloletnia przyjaciółka PMS Pani Ewa Cywińśka. W czytaniu kolejnych fragmentów uczestniczyli prezes Współnoty Młoda Polonia Anna Koleśnikowa, dyrektor Liceum Helena Mielesz, nauczyciele Liceum Maria Gilewska, Wiktoria Sidor oraz Anna Łukuć. Końcowy fragment noweli odczytał znany grodzieński aktor i bard Wiktor Szałkiewicz.

Czytanie noweli zostało wzbogacone poprzez występy uczestników teatru młodzieżowego, którzy w kilku kolejnych odsłonach przedstawili losy bohaterów powieści, przygarniętych przez Ewelinę Krzycką, a po kilku latach zapomnianych przez swoją dobrodziejkę i porzuconych na pastwę losu.

W rolę pani Eweliny wcieliła się Anna Pieresalak. Natomiast Oliwia Pieresalak i Polina Sieryk świetnie zagrały Helkę w różnych przedziałach wiekowych. Przyszła maturzystka naszego Liceum Beata Możejko zauroczyła widzów losem Czernisi, a wyraziste postacie życzliwego mularza Jana, jego dobrej żony i dzieci stworzyli członkowie Młodej Polonii Artur Miśkiewicz, Julia Bartosz oraz uczniowie Liceum PMS Ksenia Skomoroszko, Wioletta Szulejko i Arciom Jarkowiec. W roli wykonującej wszelkie rozkazy pani, biegnącej na każde jej zawołanie służącej wystąpiła nieprzeciętna Irena Barykina. Występy teatralne połączyło odczytanie fragmentów noweli przez Oksanę Hałaburda. Grażyna Śpiewak natomiast była bardzo zaangażowana w dobór aktorów i rekwizytów do teatralnych występów dzieci i młodzieży.

Znakomity występ teatru młodzieżowego i uczestników Czytania publiczność nagrodziła długimi brawami, kwiatami oraz upominkami.

Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz w swoim przemówieniu końcowym nawiązał do pierwowzoru bohaterki “Dobrej pani” oraz podziękował wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania za wzruszające przeżycia.

S.G.

czytanie pms grodno 1

czytanie pms grodno 2

czytanie pms grodno 3

czytanie pms grodno 4

czytanie pms grodno 5

czytanie pms grodno 7

czytanie pms grodno 9

czytanie pms grodno 10

czytanie pms grodno 11

czytanie pms grodno 12

czytanie pms grodno 13

czytanie pms grodno 14

czytanie pms grodno 15

czytanie pms grodno 16

czytanie pms grodno 17

czytanie pms grodno 18

czytanie pms grodno 20

czytanie pms grodno 21

czytanie pms grodno 22

czytanie pms grodno 23

czytanie pms grodno 27

czytanie pms grodno 28

czytanie pms grodno 29

czytanie pms grodno 30

czytanie pms grodno 31

czytanie pms grodno 32

czytanie pms grodno 33

czytanie pms grodno 34

czytanie pms grodno 36

czytanie pms grodno 37

czytanie pms grodno 38

czytanie pms grodno 39

czytanie pms grodno 40

czytanie pms grodno 41

czytanie pms grodno 42

czytanie pms grodno 43

czytanie pms grodno 44

 

czytanie pms grodno 45

czytanie pms grodno 46

czytanie pms grodno 48

czytanie pms grodno 49

czytanie pms grodno 51

czytanie pms grodno 52

czytanie pms grodno 53

czytanie pms grodno 54

czytanie pms grodno 55

czytanie pms grodno 56

czytanie pms grodno 579

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"