PMS

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Wiosną bieżącego roku uczniowie Liceum Społecznego PMS im. Elizy Orzeszkowej: Julia Markiewicz, Andrzej Straczyński i Władysław Szewczenko pod kierunkiem Wojciecha Szewczaka zdobyli I miejsce w XXIV edycji konkursu „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948” w kategorii – film dokumentalny.

Uczniowie naszego liceum przygotowali na konkurs film poświęcony zastrzelonemu w Grodnie przez sowieckich milicjantów żołnierzowi wyklętemu Janowi Minkiewiczowi. Jedynym żyjącym obecnie świadkiem tych wydarzeń jest Pani Jadwiga Wróblewska – siostra poległego w grudniu 1945 roku żołnierza. Właśnie na jej relacji oparli swój film licealiści.

– Najtrudniejszą częścią zadania konkursowego było znalezienie odpowiedniego tematu, mówi Julia Markiewicz, licealistka i współautorka filmu a Andrzej Straczyński dodaje, że w znalezieniu tematu bardzo pomogła Pani Helena Mielesz – dyrektor Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej.

Celem Konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego. Film dokumentalny poświęcony poległemu już po zakończeniu wojny grodzieńskiemu żołnierzowi doskonale wpisuje się więc w cele konkursu.

– Cieszę się, że licealiści tak bardzo zaangażowali się w pracę przy filmie, mówi Wojciech Szewczak – opiekun grupy konkursowej. Dzięki pracy trojga młodych ludzi udało się pokazać światu zapomnianego bohatera o którym nawet najbliższa rodzina nie mogła mówić głośno w okresie komunizmu, dodaje.

Ogólnopolskim organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Współorganizatorami Konkursu są: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół na Litwie, Białorusi i Ukrainie uczący się języka polskiego w systemie oświatowym obcych państw, szkołach organizacji Polaków oraz szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Bohater-filmu-dokumentalnego---Jan-Minkiewicz

Nagrobek-poległego-żołnierza-Jana-Minkiewicza,-stan-obecny

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"