PMS

NABÓR WNIOSKÓW TRWA

Szanowni Państwo,

w załączniku do tej wiadomości znajduje się Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (link: REGULAMIN-Polonia-II-st), ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Program ten oferuje młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia studiów drugiego stopnia w Polsce w trybie stacjonarnym, w uczelniach podległych MNiSW oraz stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie odbywania ww. formy studiów.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login

Wnioski należy składać do dnia 20 lipca br., do godz. 15.00.

Z zasadami naboru można również zapoznać się na stronach NAWA pod adresem https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii.ogloszenie

6 lipca 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"