PMS

NA SKRZYDŁACH POLSKOŚCI W DOROSŁE ŻYCIE

Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku w dniu 27 maja obchodził jubileusz 15-lecia założenia oddziału, który został połączony z zakończeniem roku szkolnego. Polska Szkoła Społeczna im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku pożegnała maturzystów, życząc im szerokiej drogi w dorosły świat, a pozostałym uczniom- dobrego wypoczynku podczas wakacji.
Ten rok szkolny był wyjątkowy, ponieważ zajęcia odbywały się we własnym lokum, znajdującym się w centrum miasta. Ze względu na ilość osób, uczestniczących w tym doniosłym wydarzeniu, odbyło się ono w Poleskim Teatrze Dramatycznym, który ledwo zmieścił rodziców, uczniów i gości. A przybyło wielu dostojnych: Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dziemianko, Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, Konsul Jerzy Grymanowski z Małżonką, Prezes Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Jerzy Myszkowski i wiceprezes Jacek Grabiński, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk, delegacja Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia” Odra-Niemen” na czele z prezesem Przemysławem Bohaczykiem, wieloletni przyjaciele oddziału z Poznania Jolanta i Bogdan Kamińscy, przedstawicielka władz miejskich- Walentyna Kułak, delegacja Zarządu Głównego PMS na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem.
Po powitaniu wszystkich obecnych przez prezes Oddziału w Pińsku Helenę Jaruticz , Konsul Generalny RP w Brześciu wręczył świadectwa ukończenia szkoły maturzystom, a nauczycielom-dyplomy uznania i upominki. Najbardziej zaangażowani w życie szkoły rodzice również otrzymali z rąk konsula podziękowania i upominki.
Prezes Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna Stanisław Sienkiewicz na mocy decyzji Rady Programowej uhonorował nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej w Pińsku- Helenę Jaruticz, Ninę Byczkowską, Olgę Pasiewicz, Nadzieję Chudziakową i Larysę Gorbunową – pamiątkowymi medalami PMS ”Za zasługi dla oświaty”, a aktywnym rodzicom wręczył listy dziękczynne.
Przybyli na uroczystość goście gratulowali gospodarzom osiągnięć, życzyli kolejnych sukcesów i wręczali upominki.
Uczniowie szkoły podziękowali wszystkim obecnym na sali pięknym występem artystycznym, który został przygotowany pod kierownictwem Larysy Gorbunowej. Po obiedzie goście mieli możliwość zapoznać się z historią Pińska oraz podziwiać jego zabytki, a wieczorem kontynuować rozmowy przy ognisku.

Teresa Kryszyń

Pinsk_20170527_123840

Pinsk_20170527_123958

Pinsk_20170527_124016

Pinsk_20170527_124110

Pinsk_20170527_124135

Pinsk_20170527_124200

Pinsk_20170527_124325

Pinsk_20170527_123836

Pinsk_20170527_122035

Pinsk_20170527_130017

Pinsk_20170527_130923

Pinsk_20170527_130932

Pinsk_20170527_131303

Pinsk_20170527_131521

Pinsk_20170527_132946

Pinsk_20170527_133436

Pinsk_20170527_135952

Pinsk_20170527_135954

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"