PMS

NA „MAŁEJ OJCZYŹNIE” FERDYNANDA RUSZCZYCA

19-22 kwietnia gościliśmy w Wołożynie Ferdynanda Ruszczyca-wnuka Artysty i
towarzyszącego mu Cezarego Karpińskiego, pracownika Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Podczas wizyty została uzgodniona polsko-białoruska
współpraca w celu realizacji międzynarodowego projektu obchodów jubileuszu
150-lecia urodzin Artysty Ferdynanda Ruszczyca: wspólna wystawa zbiorowa z
kolekcji muzeów Polski, Litwy i Białorusi, wydanie nowego nakładu „Dziennika” F.
Ruszczyca (z tłumaczeniem na języki białoruski i litewski), remont grobowca
rodzinnego, założenie Muzeum Ferdynanda Ruszczyca w Bohdanowie, liczne
imprezy kulturowe na Białorusi, w Polsce i na Litwie, związane z życiem i
twórczością Artysty.
Nasi goście mieli spotkania w Instytucie Polskim i Ambasadzie RP w Mińsku,
odbyło się posiedzenie grupy roboczej, podczas którego omówiono terminy i
szczegóły obchodów jubileuszu Artysty .
Natomiast 21 kwietnia Ferdynand Ruszczyc i Cezary Karpiński wzięli udział w
pracach na „małej Ojczyźnie” Artysty w Bohdanowie, gdzie ma powstać
Międzynarodowe Centrum Kultury im. F.Ruszczyca. Ludność miejscowa ,
pracownicy instytucji kultury, młodzież razem z gośćmi z Polski porządkowali
teren byłej siedziby Ruszczyców: wygrzebano liście po zimie, wycięto dzikie
drzewa, usunięto śmieci. Ferdynand Ruszczyc w rozmowie z uczestnikami
„subotnika” zaznaczył, że w ciągu ostatnich 42 lat od momentu pierwszej jego
wizyty w Bohdanowie, to była pierwsza akcja, która daje nadzieję, że pamięć po
dziadku – Artyście Ferdynandzie Ruszczycu- na jego ojczyźnie naprawdę będzie
odrodzona. Takie działania są tego najlepszym dowodem.

Ala Makarewicz

 

Bogdanowo_20180421_103731

Bogdanowo_20180421_103824

Bogdanowo_20180421_103902

Bogdanowo_20180421_103909

Bogdanowo_20180421_103909-1

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"