PMS

Msza za Ojczyznę

Msza za Ojczyznę. 9 listopada 2008 roku, w Kościele Brygidzkim w Grodnie odbyło się spotkanie Duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców.


Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców każdą niedzielę o 16.00 uczestniczy we Mszy Świętej w Kościele Brygidzkim. Stało się to piękną tradycją i potrzebą duszy. 9 listopada odbyło się kolejne modlitewne spotkanie pedagogów, które miało szczególną intencję – za Ojczyznę. Uroczystą Mszą Świętą uczczono obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po Mszy Świętej przedstawiony został koncert muzyczny.

14 listopada 2008
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"