PMS

„MISTRZ ORTOGRAFII 2017 ” I FESTIWAL KULTURY POLSKIEJ W MIŃSKU

14 maja br. w szkole średniej nr 69 w Mińsku odbyła się XV edycja Konkursu Ortograficznego, skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pobierających naukę języka polskiego w różnych placówkach oświatowych Mińska i obwodu mińskiego. Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji językowych u uczniów, wzbogacanie umiejętności i nawyków w opanowaniu zasad ortograficznych, sprawności i poprawności w posługiwaniu się językiem, rozbudzanie zamiłowania do piękna języka polskiego. Do tegorocznego sprawdzianu językowego zakwalifikowało się około 70 osób z Mińska i okolic. Tradycyjnie uczestnicy Konkursu zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 1kategoria-uczniowie od 1 do 6 klasy( pisali test ortograficzny), 2 kategoria-uczniowie 7-9 klas( pisali test ortograficzny) i 3 kategoria- uczniowie klas 10-11( pisali dyktando).

Trudu organizacji i prowadzenia imprezy co roku podejmuje się Miński Oddział miejski ZS „Polska Macierz Szkolna”. Jurorzy, w skład których weszli miejscowi nauczyciele poloniści wyłonili wśród uczestników rywalizacji ortograficznej następujących laureatów:

1 kategoria wiekowa:

I miejsce – Włodzimierz Korolow

II miejsce – Daria Repkina

Roman Karnacewicz

III miejsce – Anna Kaczanowska

Julia Zabielina

Wyróżnienie – Anastazja Drozdowa

Fiodor Zieniuticz

2 kategoria wiekowa:

I miejsce – Alicja Kowgar

II miejsce – Anastazja Wołodzina

III miejsce – Aleksy Głuchow

Wyróżnienie – Jana Zubrycka

Władysława Kuskowa

Karyna Bajko

3 kategoria wiekowa:

I miejsce – Julia Głuchowa

II miejsce – Julia Suprun

III miejsce – Lilia Mieżaj

Nikol Czulba

Wyróżniene – Wiktoria Myślicka

Daniel Tarasow

Po części konkursowej w sali widowiskowej miał miejsce Festiwal Kultury Polskiej. Podczas sprawdzenia prac przez jurorów uczestnicy Konkursu, zaproszeni goście, rodzice i cała publiczność miała możliwość obcowania z językiem i kulturą polską. W tym roku w Festiwalu Kultury Polskiej wzięło udział około 90 osób, wśród których swój dorobek artystyczny zaprezentowały: zespół dziecięcy «śpiewające Serduszka» (szkółka społeczna przy kościele pw. św. Szymona i Heleny w Mińsku), zespół taneczny „Zabawa” i zespół cymbalistów „ Srebrny dzwon”( szkoła śr. nr 207 w Mińsku), zespół dziecięcy „ Wesołe głosy” z gimnazjum nr 17 w Mińsku. Na zaproszenie Mińskiego Oddziału PMS na Festiwal przyjechał Teatr Młodzieżowy „ TO i OWO” z Polskiej Szkoły nr 36 w Grodnie z przedstawieniem „Półpoście” i „ Marzanna” oraz zespół taneczny „ Korowód” z Wilejki, działający przy gimnazjum nr 2, gdzie jest wykładany język polski. Widzowie ponad półtorej godziny fascynowali się różnobarwnym wachlarzem polskich piosenek, tańców, wierszy i inscenizacji, przedstawionych przez uczestników Festiwalu. Połączenie obu części imprezy w jedno duże przedsięwzięcie jest symbolem pojednania języka polskiego i kultury w jedną całość, co niewątpliwie sprzyja integracji całej polskiej społeczności poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach kulturalnych. Finałową częścią spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom i uczestnikom Konkursu i Festiwalu. Laureaci 1-ch miejsc otrzymali w nagrodę aparaty fotograficzne i słowniki, pozycje książkowe, laureaci 2,3 miejsca i posiadacze dyplomów z wyróżnieniem- rzeczowe i książkowe nagrody i słodycze. Wszyscy uczestnicy Konkursu i Festiwalu otrzymali dyplomy za udział, upominki i słodki poczęstunek.

Wśród gości honorowych na imprezie byli obecni Ambasador RP w Mińsku pan Konrad Pawlik, Konsul Ambasady RP w Mińsku pan Marek Pędzich, I Radca Ambasady RP w Mińsku pan Marcin Wojciechowski, dyrektor szkoły średniej nr 69 w Mińsku pani Ałła Gierasimczyk.

W imieniu organizatorów Konkursu i Festiwalu składam podziękowania pracownikom Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku za wsparcie i pomoc w realizacji projektu, nauczycielom za przygotowanie dzieci do Konkursu i pomoc w organizacji imprezy, uczestnikom Festiwalu za udział w koncercie.

Prezes Mińskiego Oddziału ZS PMS

Maryna Repkina

mistrz-ortografii_0566

mistrz-ortografii_0579

mistrz-ortografii_0585

mistrz-ortografii_0634

mistrz-ortografii_0642

mistrz-ortografii_0663

mistrz-ortografii_0686

mistrz-ortografii_0688

mistrz-ortografii_0758

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"