PMS

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie odbyło się uroczyste przyjęcie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W części oficjalnej spotkania Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielkom języka polskiego z Polskiej Szkoły w Grodnie Annie Kusielczuk i Halinie Mickiewicz. Wniosek o odznaczenie Medalem KEN wpłynął do MEN Polski od ZS ”Polska Macierz Szkolna” wiosną 2017 roku.

Oplatek-KG-Grodno_3244

W uzasadnieniu o uhonorowanie obu pań tym zaszczytnym w środowisku nauczycielskim odznaczeniem napisaliśmy:

„W 1989 roku Halina Mickiewicz rozpoczęła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska. Po ukończeniu studiów w 1995 roku wróciła na Białoruś i podjęła pracę w Szkole Średniej nr 36 w Grodnie z Polskim Językiem Nauczania jako nauczycielka literatury i języka polskiego, gdzie pracuje po dzień dzisiejszy. Na przeciągu 20 lat pracy dbała o podniesienie własnego poziomu zawodowego. W tym celu uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach metodycznych w Grodnie i w Polsce, m.in. kursy metodyczne zorganizowane przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Stowarzyszanie „Wspólnota Polska” oddział w Białymstoku. Szczególnie cenną była wizyta studyjna dla oświatowej kadry kierowniczej szkół polskich na Białorusi realizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie MEN. Zdobyła tytuł „Nauczyciel Roku – 2005” oraz niejednokrotnie brała udział w rejonowym festiwalu pomysłów pedagogicznych „Poziom umiejętności”.

Uczniowie pani Haliny Mickiewicz zawsze uczestniczą w konkursach recytatorskich, ortograficznych, konferencjach naukowych, zajmując w nich czołowe miejsca. Są laureatami i finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi i w Warszawie, Podlaskich Mistrzostw w Ortografii, konkursu recytatorskiego „Kresy”, Polskiego Dyktanda na Białorusi, Obwodowego Konkursu „Mistrz Ortografii”, Obwodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, Konkursu Literackiego, Konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

_Oplatek-KG-Grodno_3255

Pani Anna Kusielczuk również jest absolwentką Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracuje w Polskiej Szkole od momentu ukończenia studiów.

Przygotowuje własne pomoce dydaktyczne, opracowuje programy nauczania i scenariusze zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych i akademii z okazji  polskich świąt państwowych  i katolickich, rocznic literackich. Ogromną popularnością cieszą się w szkole występy uczniów z okazji Dni Kultury Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 11 Listopada, świąt Bożego Narodzenia oraz wieczornice literackie.

Obecnie jej uczniowie uczestniczą w konkursach recytatorskich, ortograficznych, konferencjach naukowych, zajmują w nich czołowe miejsca. Uczniowie pani Anny Kusielczuk są laureatami i finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi i Warszawie, Podlaskich Mistrzostw w Ortografii, konkursu recytatorskiego „Kresy”, Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak – to brzmi dumnie”, Polskiego Dyktanda na Białorusi, Obwodowego Konkursu „Mistrz Ortografii”, Konkursu Literackiego, Konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Anna Kusielczuk jest osobą bardzo pracowitą i odpowiedzialną, umie pracować w zespole i zorganizować pracę zespołu. W swojej pracy nauczycielskiej wykorzystuje najnowsze metody i technologie uczenia języka polskiego. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z koleżankami po fachu podczas warsztatów metodycznych, organizowanych przez Grodzieński Obwodowy Instytut Doskonalenia Nauczycieli. Swoją wiedzę i umiejętności metodyczne również przekazuje studentom filologii słowiańskiej Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego, odbywającym praktyki w szkole.

Pełni funkcje wychowawcy klasowego, przekazuje swoim podopiecznym i ich rodzicom duch polskości, historię, kulturę i tradycje polskie. Wraz z uczniami wyjeżdża na Szkoły Liderów i kolonie letnie do Polski oraz na wymiany szkolne do Sopotu i Stoku Lackiego”.

_Oplatek-KG-Grodno_3248

Obie panie cieszą się szacunkiem i uznaniem wśród kolegów w pracy oraz polskiej społeczności Grodna. Świadczą o tym liczne podziękowania i dyplomy od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz polskich organizacji, zrzeszających Polaków na Białorusi.

Jest nam bardzo przyjemnie, że praca naszych nauczycieli polonistów jest dostrzegana i tak wysoko ceniona.

Oplatek-KG-Grodno_3267

W imieniu wszystkich członków ZS „Polska Macierz Szkolna” gratulujemy Annie Kusielczuk i Halinie Mickiewicz tak wysokiego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów pedagogicznych, zawodowego rozwoju, utalentowanych uczniów, nowych pomysłów i ich realizacji, zdrowia, pogody ducha i zwykłego ludzkiego szczęścia.

Teresa Kryszyń, wiceprezes PMS

Oplatek-KG-Grodno_3217

Oplatek-KG-Grodno_3226

Oplatek-KG-Grodno_3230

Oplatek-KG-Grodno_3232

Oplatek-KG-Grodno_3266

Oplatek-KG-Grodno_3270

Oplatek-KG-Grodno_3277

Oplatek-KG-Grodno_3286

Oplatek-KG-Grodno_3292

Oplatek-KG-Grodno_3302

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"