PMS

Lokalny Ośrodek Metodyczny przy ZS “Polska Macierz Szkolna”

25 maja 2019 roku przy Zjednoczeniu Społecznym “Polska Macierz Szkolna”w Grodnie został powołany pierwszy na Białorusi, a siódmy na świecie Lokalny Ośrodek Metodyczny.
Po Mszy Św. w Bazylice Katedralnej św.Franciszka Ksawerego delegacja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Polskiej Macierzy Szkolnej, sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Konsulatu RP w Grodnie, Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości z Łomży, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Białostockiej oraz uczniów i rodziców Liceum Społecznego im. E. Orzeszkowej ruszyła do budynku, w której lekcje prowadzi Polska Macierz Szkolna.
Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy Dariuszem Piotrem Bonisławskim – prezesem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i  Stanisławem Sienkiewiczem – prezesem ZS ”Polska Macierz Szkolna”.
Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego rozpoczęła dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Katarzyna Czyżycka, która przedstawiła zebranym ideę Lokalnych Ośrodków Metodycznych, ich sposób działania oraz możliwość rozwoju lokalnej społeczności nauczycielskiej.
Akt Powołania LOM został wręczony Marii Gilewskiej – nauczycielce języka polskiego,która od momentu wręczenia Aktu pełni funkcje i obowiązki doradcy metodycznego LOM w Grodnie przy “Polskiej Macierzy Szkolnej”. Nowa doradczyni metodyczna podziękowała serdecznie za możliwość pracy w LOMie oraz zaprezentowała program, jaki zamierza zrealizować w Grodnie. W najbliższym czasie zostanie przygotowana atrakcyjna oferta edukacyjna i naukowa,mająca na celu wsparcie nauczycieli polonijnych,a też inne przedsięwzięcia promujące polskość i dwujęzyczność.
Pięknym podsumowaniem była wspólna sesja zdjęciowa razem z nauczycielami, którzy będą rozwijać LOM i rozwijać się razem z nim!

Grodno20190525_1951

Grodno20190525_2339

Grodno20190525_6198

Grodno20190525_6206 (1)

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"