PMS

Listy instruktorsko-metodyczne Ministerstwa Edukacji

Szanowni Koledzy!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego zamieszczamy listy instruktorsko-metodyczne Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, dotyczące organizacji nauczania języka polskiego w szkołach i przedszkolach.

Nauczycielek przedszkoli prosimy o przeczytanie i wnikliwą analizę stron 4-6 odpowiedniego listu.

Teresa Kryszyń
1. List instruktorsko-metodyczny Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, dotyczący organizacji nauczania języka polskiego w szkołach 2. List instruktorsko-metodyczny Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, dotyczący organizacji nauczania języka polskiego w przedszkolach 3. Strony 4-6 listu, dotyczącego organizacji nauczania języka polskiego w przedszkolach

 

28 sierpnia 2015
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"