PMS

LIST GRATULACYJNY

List Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Konrada Pawlika z okazji otwarcia własnej siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku.

gratulacje-amb

 

31 stycznia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"