PMS

Rys historyczny

Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
Liceum About Slider

Zadaniem Polskiej Macierzy Szkolnej, która na przestrzeni dziesięcioleci pozostaje właściwie jedyną stabilną polską organizacją na Białorusi, jest nauczanie języka polskiego. Organizacja odgrywa również niezwykle ważną rolę edukacyjną w środowisku polskim.

Liceum Społeczne przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie istnieje ponad 20 lat. Zadaniem którego było i jest zachowanie wartości narodowych w postaci języka polskiego i znajomości kultury rodzimej oraz przygotowanie chętnych do podjęcia się studiów w Polsce.

Mimo trudnych początków podejście do zajęć było bardzo poważne i profesjonalne. Wsparcia udzielił MEN i Stowarzyszenie „ Wspólnota Polska”. Dzięki staraniom w roku 1993/94 było już 80 uczniów. Z każdym rokiem liczba słuchaczy Liceum wzrastała: przyprowadzali oni na zajęcia swoich kolegów i koleżanki, znajomych, krewnych. Nikt nie zmuszał dzieci i młodzież do dodatkowych zajęć po napiętym dniu nauki w zwyczajnej szkole. Oni po prostu wiedzieli, że w Liceum spotka ich ciepło i serdeczność.

Od 1996 r. do 2011 r. Polska Macierz Szkolna wynajmowała pomieszczenia przy ulicy Budzionnego 48A.

Od 2011 r. mamy nowe Centrum Edukacyjne przy ul. Horodniczańskiej 40.

Proces edukacyjny Liceum nie ogranicza się wyłącznie do zajęć lekcyjnych. Popularyzacja obyczajów i kultury polskiej przebiega z wykorzystaniem aktywnych form. Tradycyjne święta katolickie i imprezy kulturalne: m.in. Wigilia i Boże narodzenie, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, andrzejki, zapusty, studniówka przyciągają nie tylko licealistów, lecz i młodzież z innych szkół grodzieńskich.

Szczególne miejsce zajmuje organizacja konkursów i olimpiad. Inicjatywy Liceum wspiera MEN RP, Konsulat Generalny i Ambasada RP w Grodnie, Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska”, Fundacja „ Pomocy Polakom na wschodzie”, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz inne organizacje i instytucje społeczne.

Działalność Liceum jest różnorodna i wielostronna. Oprócz dzieci i młodzieży język i kulturę polską poznają także dorośli: studenci i biznesmeni, nauczyciele i urzędnicy. Nie zawsze są to Polacy z pochodzenia. Do Liceum może przyjść każdy, kto ma chęć do nauki i motywację.

Antoni Pacenko

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości Liceum

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"