PMS

LETNIA AKCJA SPRZĄTANIA CMENTARZA

Od 2013 roku członkowie oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilejce aktywnie współpracują z Fundacją na rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Piastun” z Opola. Uczestniczymy we wspólnych projektach, nawzajem wymieniamy się grupami uczniów.
15 uczniów z Wilejskiego Gimnazjum nr 2 oraz 2 opiekunów w dniach 19-26 lipca biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego z zakresu dialogu międzykulturowego pt. ,,Wolność – szukanie wspólnych wartości poprzez dialog i współpracę ”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach programu „ Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Grupa przygotowała muzyczno-literacki program ,,100 lat Niepodległości” związany z Wilejszczyzną.

Przed wyjazdem do Opola młodzież zorganizowała wakacyjną akcję sprzątania cmentarza polskich żołnierzy oraz Polskiej Policji Państwowej.

Ludmiła Siergiej

Wilejka20180629_122150

Wilejka20180629_122314

Wilejka-20180629_125341

25 lipca 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"