PMS

LATEM W LICEUM SPOŁECZNYM

Jak co roku latem w Liceum Społecznym imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie są organizowane intensywne kursy nauki języka polskiego dla dorosłych. Pierwsza grupa licząca 24 osoby ukończyła naukę 20 czerwca 2018 roku. Program nauki obejmował kurs języka polskiego z elementami historii i kultury. Na zakończenie, w roku obchodów 100 rocznicy istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny „Dzieje polskie”. Zaprezentowali wykonane przez siebie prezentacje multimedyjne, a także mieli możliwość popisania się swoją polszczyzną, którą potrafią się sprawnie porozumiewać. Większość wyraziła chęć kontynuacji nauki dla zachowania polskości, rozwijania kultury i pielęgnowania narodowej tożsamości.

Słowa uznania i podziękowania słuchacze skierowali do Pani Dyrektor Heleny Mielesz, która zaszczyciła nas swoją obecnością, a także do Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na czele z Panem Stanisławem Sienkiewiczem, życząc wielu sukcesów na polu krzewienia polszczyzny na Grodzieńszczyźnie.

Irena Chlistowska

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"