PMS

ŁĄCZY NAS POLSKA!

Media polonijne są ważną częścią jednoczenia organizacji polonijnych, ponieważ każdy Polak, niezależnie od miejsca zamieszkania, może czuć się częscią wspólnoty polonijnej. W dniach 26-29 września 2019 miałam możliwość reprezentować Polską Macierz Szkolną na II Światowym Forum Mediów Polonijnych, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Europejską Unie Wspólnot Polonijnych.

Ponad 60 dziennikarzy z różnych zakątków świata przyjechało do Krakowa poszerzać relacje między mediami polonijnymi, poznać nowoczesne trendy i zaprezentować swoją działalność. Tematy, poruszane w czasie wystąpień zaproszonych wykładowców Uniwersytetu Jagielońskiego, dotyczyly etyki deinnikarskiej, prawa autorskiego  i innych aktualnych tematów medialnych. W czasie pracy warsztatowej wszyscy uczęstnicy zostali podzieleni na grupy w zależności od reprezentowanych mediów: gazety drukowane, portale/blogi, radio/TV. Każda grupa wypracowała swój produkt (gazetę, portal i film), dotyczący mediów polonijnych w świecie i kraju zamieszkania. Ale jednym najważniejszych wyników pracy II Światowego Forum Mediów Polonijnych uważam stworzenie Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Pokładam nadzieję, że taki związek dziennikarzy polonijnych ułatwi pracę mediów, pozwoli nawiązywać nowe kontakty, dzielić się doświadczeniem i rozwijać się w swoim zawodzie.

Z całego serca dziękuję organizatorom II Światowego Forum Mediów Polonijnych: Pani Teresie Sygnarek – Prezesowi Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu Prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Panu Tadeuszowi Piłatowi Prezydentowi Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wszystkim wykładowcom i miastu Kraków, które oprócz turystycznego zgiełku i nieuchronnej komercji ma w sobie aure zadumy i spokoju.

Grażyna Śpiewak

forum-3

forum-4

forum-11

forum-12

forum-13

forum-9

forum-10

forum-5

forum-6

forum-7

forum-2

forum-1

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"