PMS

Kurs języka polskiego dla dorosłych

Przyśpieszony kurs języka polskiego dla dorosłych.

Są wolne miejsca.

Szczegółowe informacje telefonicznie pod nr 77-04-89 lub w pok. 205

Dyrekcja Liceum
28 listopada 2015
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"