PMS

Kronika Klubu

Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna”
Klub Studentów Polskich

W zebraniu założycielskim uczestniczyły 54 osoby. Podczas tego zebrania odbyły się wybory Prezesa Klubu. Pierwszym prezesem został wybrany student Andrzej Skierś. We wrześniu 2005 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Prezesem został wybrany student Paweł Bielenik.

W ciągu pierwszych lat trwania Klubu formowały się podstawowe kierunki działalności, tworzyły się reguły współpracy członków Klubu, powstawały wewnętrzne tradycje. Aby uregulować te zasady, we wrześniu 2007 roku walne zebranie Klubu uchwaliło Statut, który uwzglednił wymienione wyżej podstawy oraz uregulował stosunki między klubowiczami. Również we wrześniu 2007 roku był wybrany nowy Prezes, którym została Marta Marcinowicz, oraz został powołany Zarząd. W związku ze zmieniającymi się okolicznościami trwania Klubu Stypendystów, nazwa organizacji została zmieniona na Klub Studentów Polskich.

W ciągu kolejnych lat powstawały nowe projekty, realizowały się kolejne pomysły studentów.

Cieszy, że osoby, kończące studia nie tracą więzi z Klubem i czynnie włączają się w jego działalność. Poprzez to ilość klubowiczów, jak i zrealizowanych projektów, ciągle wzrasta.

W marcu 2011 roku na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu został powołany nowy Zarząd i wybrany kolejny Prezes. Pewnym zmianom uległ Statut. Najważniejszą z nich było powstanie nowego organu – Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem została wybrana Anna Szumiło.

Członkowie Klubu bardzo starannie prowadzą kronikę, w której są opisane najważniejsze wydarzenia z dziesięcioletniej już historii Klubu.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości KSP

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"