PMS

Główne kierunki

Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna”
Klub Studentów Polskich

Głównymi kierunkami działalności Klubu są:

• integracja środowiska młodzieżowego,

• praca na rzecz środowiska polonijnego na Białorusi, 

• działalność na rzecz rozwoju intelektualnego i osobistego studentów,

• promocja inicjatyw studentów,

• działalność charytatywna,

• opieka nad zabytkami kultury polskiej i inne.

Dzięki pomocy Fundacji Semper Polonia oraz Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie Klub realizuje różne programy kulturoznawcze i edukacyjne, m.in. kurs Pierwsza Praca, różnego rodzaju warsztaty, Rajdy Odkrywców. Klubowicze biora udział w projekcie ” Ocalmy od zapomnienia”.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości KSP

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"