PMS

Działalność

Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
Klub Studentów Polskich w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna”
Klub Studentów Polskich

Integracja środowiska polonijnego

Zrzeszenie młodych ludzi jest niezbędnym warunkiem powstania i realizacji pomysłów, które jedna osoba nie jest w stanie zrealizować. Sprzyjają temu różnego rodzaju spotkania nieformalne, imprezy integracyjne. Od swego założenia KSP dba o pielęgnację tradycji polskich. W tych właśnie tradycjach przeprowadzane są spotkania i imprezy. Urządzane są w ciągu roku: konkurs na najlepszą pisankę, „lany poniedziałek”, zabawy Andrzejkowe, Wieczór Wigilijny w okresie Świąt Bożego Narodzenia, inne obchody, stanowiące dawną i współczesną kulturę narodową. Organizowane są również różnego rodzaju spotkania integracyjne tak w ramach Klubu, jak i wspólnie z innymi organizacjami polonijnymi.

Praca na rzecz środowiska polonijnego

Za czas swego istnienia Klub organizował Dzień Nauczyciela dla nauczycieli języka polskiego, występy artystyczne na imprezach polonijnych, konkursy dla młodzieży polonijnej: życie i działalność Karola Wojtyły, Polska i Grodno w latach międzywojennych, konkurs fotograficzny „ Grodno zabytkowe”, pisanka wielkanocna, tradycyjne ciasto wielkanocne, konkurs „Czy znasz polskie Grodno”; zawody sportowe w piłce nożnej, gry terenowe.

Intelekt i wykształcenie

Klub realizuje różne programy kulturoznawcze i edukacyjne, m.in.: kurs Pierwsza Praca, Rajdy Odkrywców, Ocalmy od zapomnienia. Uczestnicy Rajdów Odkrywców bliżej poznają relacje historyczne, łączące Polskę i Białoruś oraz odkrywają miejsca związane z polską kulturą, dokumentują zabytki i miejsca pamięci narodowej. Klub przeprowadził kilka konferencji naukowych: „Polska i Białoruś: teraz i na przestrzeni wieków”, „Stąd pochodzi Polska”, „Nasza tradycja”. Klub stara się o pogłębianie wśród swoich członków znajomości języka polskiego, a również języków obcych. Klub przeprowadza warsztaty z różnych dziedzin nauki, np. warsztaty ekonomiczne, dziennikarskie, europeistyczne i inne. W ramach kursu Pierwsza Praca dla absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów co roku organizowane są treningi autoprezentacji, tworzenia dokumentacji personalnej, zajęcia z psychologii, kursy języków obcych w celu podwyższenia ich szans na rynku pracy.

Działalność charytatywna

Klub organizuje akcje dobroczynne na rzecz małych pacjentów szpitala psychiatrycznego, dla dzieci z Domu Dziecka, dzieci- inwalidów oraz dzieci chorujących na gruźlicę. Na święta Bożego Narodzenia oraz na Dzień Dziecka młodzież przygotowuje programy artystyczne i odwiedza placówki, przekazując dzieciom paczki świąteczne. Co roku Klub przeprowadza akcje pod hasłem „Chcę żyć!” przy współpracy z Caritas Grodno. Młodzież Klubu pomaga zberać pieniądze na sfinansowanie kosztownego leczenia chorych dzieci. Co roku Klub Studentów Polskich w Grodnie organizuje koncerty charytatywne pn. „Promień nadziei” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków Domu Dziecka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych.

Opieka nad zabytkami kultury polskiej

Od wielu lat Klub otacza szczególną troską grób Elizy Orzeszkowej, prowadzi prace porządkowe na Cmentarzu Polskim w Grodnie. W Dzień Zaduszny młodzież zapala znicze na grobach Nieznanego Żołnierza oraz składa kwiaty przy pomnikach Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiewicza. Studenci odwiedzają miasteczka i wioski, znajdujące się w obwodzie grodzieńskim, gdzie składają kwiaty i zapalają znicze na grobach polskich żołnierzy, pisarzy i działaczy społecznych.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości KSP

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"