PMS

KRESY‘2017: ZAWODY REGIONALNE

Konkurs recytatorski KRESY jest jednym z najbardziej popularnych konkursów, organizowanych dla dzieci i młodzieży, uczących się języka polskiego na Białorusi. Od 25 lat konkurs promuje polską poezję i prozę wśród Polaków, zamieszkałych poza Polską.
W tegorocznych zawodach regionalnych XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza KRESY ‘2017, które odbyły się 12.11.2017 w Centrum Edukacyjnym PMS i zgromadziły miłośników polskiej poezji z obwodu grodzieńskiego, udział wzięło 80 uczestników.
Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:

I kategoria

I miejsce – Władysław Lisowski (Sopockinie)

II miejsce – Arciom Szymielewicz (Dociszki)
Aleksander Gajdukiewicz (Szczuczyn)
Swietłana Salmanowicz (Werenowo)
Konstanty Bujnicz (Lida)

III miejsce – Maria Nowiczek (Grodno)
Angielina Szycik (Grodno)
Kamila Cichanowicz (Dociszki)
Paweł Kachnowicz (Wasiliszki)
Wiktoria Łazarczyk (Oszmiana)

Wyróżnienie: Ksenia Iwaszko (Wołkowysk), Andrzej Łopato (Iwje), Włodzimierz Goriaczew (Grodno), Anna Staniewska (W. Ejsmonty), Maria Zajko (Grodno).

II kategoria

I miejsce – Karolina Andrzejewska (W. Ejsmonty)
II miejsce – Barbara Ciagulska (Słonim)
Daniel Michałowicz (Lida)
Dmitrij Sieliło (Grodno)
III miejsce – Walentyna Matusiewicz (Dociszki)
Wioletta Giedo (Sopockinie)
Małgorzata Zachar (Iwje)
Nikita Michałowicz (Lida)
Wyróżnienie: Alesia Tołkacz (Brzozówka), Zofia Kosięczuk (Roś), Maria Żwirbla (Mosty), Mateusz Pietrow (Oszmiana)

III kategoria
I miejsce – Justyna Porzecka (Grodno)
II miejsce – Beata Możejko (Porzecze)
Kiryłł Chilko (Słonim)
III miejsce – Władysław Kwinto (Lida)
Diana Krupman (Lida)
Wyróżnienie: Daria Taraszkiewicz (Gudogaj), Daria Borysiuk (Dziatłowo), Janusz Tołoczko (W. Ejsmonty)
Obecni na konkursie Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z Małżonką i prezes PMS Stanisław Sienkiewicz wręczyli zwycięzcom dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

Teresa Kryszyń

Kresy_obwod_5506

Kresy_obwod_5507

Kresy_obwod_5530

Kresy_obwod_5540

Kresy_obwod_5536

Kresy_obwod_5550

Kresy_obwod_5552

Kresy_obwod_5555

Kresy_obwod_5559

Kresy_obwod_5560

Kresy_obwod_5561

Kresy_obwod_5563

Kresy_obwod_5579

Kresy_obwod_5582

Kresy_obwod_5588

Kresy_obwod_5600

Kresy_obwod_5607

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"