PMS

KRESY 2018. ELIMINACJE KRAJOWE

W dniu 18 listopada 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyły się eliminacje krajowe kolejnego, już XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza KRESY 2018. W eliminacjach krajowych wzięło udział 27 uczestników, którzy zwyciężyli w eliminacjach regionalnych na Białorusi. Byli to najlepsi z najlepszych, ponieważ w tegorocznym konkursie uczestniczyło ponad 600 osób, uczących się języka polskiego w różnych szkołach i ośrodkach nauczania. Rok 2018 jest rokiem, w którym obchodzić będziemy 220.rocznicę urodzin naszego wielkiego ziomka. Dlatego większość uczestników konkursu wybrała do recytacji konkursowych utwory Adama Mickiewicza. Prawdziwą przyjemność gościom , instruktorom, rodzicom i przyjaciołom naszych uczestników sprawiło słuchanie polskiego słowa poetyckiego i innych znakomitych poetów polskich: Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej , Juliana Tuwima ,Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Danuty Wawiłow, Jana Brzechwy , Tadeusza Kubiaka lub Stanisława Jachowicza. Jak zawsze, najbardziej uroczo wypadli najmłodsi – dzieci w wieku do 12 lat.

Przerwy pomiędzy wysłuchaniem uczestników z kolejnych kategorii konkursowych były wypełnione polskimi piosenkami, które wykonały laureatki Festiwalu Piosenki Polskiej im. Czesława Niemena Inna Trojan, Wiktoria Żegało i Paulina Hańko.

Podczas całego konkursu towarzyszyli nam Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek z Małżonką i prezes PMS Stanisław Sienkiewicz.

Komisja konkursowa przyjechała do Grodna aż Białegostoku . W jej skład weszli:

Przewodniczący-profesor Piotr Damulewicz,

Członkowie: dr Magdalena Kiszko-Dojlidko I Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia “Współnota Polska”.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:

I kategoria:

I miejsce – Uliana Tunczyk, Brześć

II miejsce – Kamila Lisowska, Grodno

III miejsce – Anna Tukacz, Brześć

Wyróżnienie:

Daria Szymanowicz, Grodno,

Ksenia Dziechciaronok, Witebsk

Zofia Pietrowiec, Brześć

Jan Wiszniewski, Mińsk

Mateusz Durowicz, Porzecze

Marek Gotówko, Lida

II kategoria

I miejsce-Jana Pirtan, Brasław

II miejsce- Weronika Zygulicz, Grodno

III miejsce-Maria Nowik, Grodno

Wyróżnienie: Karyna Karpuszonok (Brześć) i Agnieszka Komincz (Grodno)

III kategoria

Jurorzy przyznali 3 równorzędne nagrody główne dla Beaty Możejko (Porzecze), Darii Wasilczyk (Baranowicze), Ksenii Żywalewskiej (Grodno).

Mianowice te utalentowane dziewczęta będą reprezentować Białoruś na XXVII Białostockich Spotkaniach Laureatów Konkursu już w grudniu bieżącego roku.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Krystynie Bleszczyk z Mińska.

W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy fundatorom nagród i upominków: Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz ZS”Polska Macierz Szkolna”

Teresa Kryszyń

 

Kresy-elim-krajowe_8985

Kresy-elim-krajowe_8988

Kresy-elim-krajowe_8994

Kresy-elim-krajowe_9016

Kresy-elim-krajowe_9017

Kresy-elim-krajowe_9019

Kresy-elim-krajowe_9022

Kresy-elim-krajowe_9025

Kresy-elim-krajowe_9027

IKresy-elim-krajowe_9012

Kresy-elim-krajowe_9050

Kresy-elim-krajowe_9052

Kresy-elim-krajowe_9053

Kresy-elim-krajowe_9054

Kresy-elim-krajowe_9055

 

Kresy-elim-krajowe_9057

Kresy-elim-krajowe_9059

Kresy-elim-krajowe_9060

Kresy-elim-krajowe_9061

Kresy-elim-krajowe_9064

Kresy-elim-krajowe_9068

Kresy-elim-krajowe_9069

Kresy-elim-krajowe_9070

Kresy-elim-krajowe_9071

Kresy-elim-krajowe_9073

Kresy-elim-krajowe_9075

Kresy-elim-krajowe_9076

Kresy-elim-krajowe_9078

Kresy-elim-krajowe_9081

Kresy-elim-krajowe_9083

Kresy-elim-krajowe_9087

Kresy-elim-krajowe_9090

Kresy-elim-krajowe_9094

Kresy-elim-krajowe_9096

Kresy-elim-krajowe_9099

Kresy-elim-krajowe_9105

Mielesz_9101

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"